Belastingdienst keurt veel modelovereenkomsten van zzp’ers af in 2016

De Belastingdienst controleert de modelovereenkomsten die werkgevers sluiten met zzp’ers. Sinds 1 mei kunnen deze modelovereenkomsten ter controle worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Met een modelovereenkomst moet duidelijk worden dat de zzp’er daadwerkelijk gaat werken als zelfstandige en niet als een soort werknemer. Op die manier probeert de Belastingdienst te voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies waarbij zelfstandigen eigenlijk werken als personeelsleden.

Aanpak schijnconstructies
Hoewel de modelovereenkomsten moeten voorkomen dat schijnconstructies tussen werkgevers en zzp’ers ontstaan blijkt in de praktijk dat de meeste schijnconstructies niet aan de eisen voldoen. Slechts een klein deel van de ingediende modelovereenkomsten is door de belastingdienst goedgekeurd. Via een WOB-verzoek heeft de organisatie MKB Belangen een aantal kerncijfers over modelovereenkomsten gekregen van de Belastingdienst. Van de 4481 modelovereenkomsten die zijn ingediend zijn er in totaal maar 370 goedgekeurd.

Goedgekeurde modelovereenkomsten
De goedgekeurde modelovereenkomsten zijn volgens de Belastingdienst zo duidelijk opgesteld dat de Belastingdienst er niet aan twijfelt of de zzp’er ook daadwerkelijk als zelfstandige werkt. In totaal zijn er 1033 modelovereenkomsten van ondernemers afgekeurd. In die situaties oordeelde de Belastingdienst dat de zzp’er niet als zelfstandige aan de slag gaat. De organisatie MKB Belangen spreekt van een “bloedbad”. De afgekeurde modelovereenkomsten zorgen er voor dat de zzp’ers niet als zelfstandigen kunnen werken maar in feite als werknemer in dienst zijn en zo behandeld moeten worden. Dit houdt in dat de zzp’ers niet de belastingvoordelen van zelfstandigen mogen krijgen.

Naheffing
Een woordvoerder van de Belastingdienst geeft aan dat veel zelfstandigen wel aan de slag kunnen zolang dat maar gebeurd op basis van de modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan. Deze modelovereenkomsten zijn niet verplicht maar wel een verstandig middel om mee aan te tonen dat er geen sprake is van een schijnconstructie. Als de modelovereenkomst wordt goedgekeurd kunnen achteraf minder problemen ontstaan over de premieafdracht. Een modelovereenkomst die is goedgekeurd kan dus voorkomen dat er naheffingen betaald moeten worden. Hierbij kan men denken aan naheffing voor de loonbelasting en andere lasten.