Belastingdienst heeft schijnconstructies zzp’ers nauwelijks aangepakt sinds 2018 tot 2022

De Belastingdienst heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) die op basis van schijnconstructies met elkaar samenwerkten nauwelijks aanwijzingen gegeven en van correctie is al helemaal weinig sprake geweest. Dit komt naar voren uit een conclusie van de Algemene Rekenkamer. Deze organisatie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de Belastingdienst omgaat met schijnconstructies is Nederland. Volgens … Read more

Veel zzp’ers voldoen in 2016 niet aan nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Door de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is er veel verandert voor zzp’ers en hun opdrachtgevers in Nederland. Uitzendbureau Randstad heeft een scan gehouden onder zzp’ers waaruit naar voren is gekomen dat veel zzp’ers die nu nog op basis van VAR-verklaring werken op basis van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) niet … Read more

Uitzendbureaus die zzp’ers bemiddelen op basis van de Wet DBA

In de praktijk komt het regelmatig voor dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) samenwerken met uitzendbureaus. Deze samenwerking is niet onlogisch want zzp’ers werken vaak op projectbasis en uitzendbureaus krijgen meestal projecten en kortstondige opdrachten binnen via hun opdrachtgevers. Als uitzendbureaus of andere intermediairs zelf onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben dan is een zzp’er dikwijls een … Read more

Waarom was de VAR niet praktisch?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De Wet DBA is ingevoerd omdat de VAR niet een waterdicht middel is gebleken tegen zogenoemde schijnconstructies. Met schijnconstructies bedoelt men constructies waarbij een opdrachtgever op papier een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) heeft ingehuurd terwijl hij deze … Read more

Invoering van de Wet DBA in 2016

De Wet deregulering arbeidsrelaties is ingevoerd op 1 mei 2016. Het is een Nederlandse wet die met name duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zelfstandige zonder personeel. De Wet deregulering arbeidsrelaties wordt in de praktijk vaak de Wet DBA genoemd. De Wet DBA vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) die zzp’ers in … Read more

Wat is de Wet DBA?

De Wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht in Nederland. De Wet DBA, voluit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, is een vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie, VAR of VAR-verklaring. De Wet DBA schrijft voor dat opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een modelovereenkomst moeten gebruiken om zekerheid en duidelijkheid te bieden over de … Read more