Nieuwbouwwoningen moeten geen gasaansluiting meer hebben vanaf 2016?

Volgens Stedin moeten nieuwbouwhuizen in de toekomst niet langer op aardgas worden aangesloten. Het aansluiten van nieuwe woningen is volgens het bedrijf maatschappelijk onverantwoord. In de toekomst moeten mensen gebruik maken van andere energiebronnen dan gas om te koken en te verwarmen. De doelstelling van Nederland is om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Het verstoken van gas zorgt voor CO2 emissie daarom moeten we stoppen met het verstoken van deze fossiele brandstof. De directeur strategie van Stedin is David Peters hij maakte het standpunt van Stendin bekend.

Er zijn volgens Stendin al technieken beschikbaar om huizen gasloos te maken. Het is de bedoeling dat alle woningen in Nederland op den duur geen gebruik meer maken van aardas. Volgens Stendin is het belangrijk om met deze ontwikkeling alvast rekening te houden bij de bouw van nieuwe woningen. Het is eenvoudiger om nieuwe woningen aardgasvrij te maken dan bestaande woningen te verbouwen naar aardgasloze woningen. Om het mogelijk te maken dat woningen in de toekomst niet meer op het gasnet worden aangesloten zal de Nederlandse wet moeten worden verandert. In de gaswet staat namelijk dat als een projectontwikkelaar of een bewoner een gasaansluiting voor een woning of woningen wil hebben de netbeheerder verplicht is om de huizen aan te sluiten op een gasnetwerk. Volgens Stedin moet deze aansluitplicht verdwijnen.