Grootste deel zzp’ers werkt niet met modelovereenkomst in 2016

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft samen met de Brancheorganisatie voor Intermediairs en Brokers (Bovib) onderzoek gedaan naar de toepassing van modelovereenkomsten door zzp’ers. Hieruit komt naar voren dat het grootste deel van de opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) geen gebruik maakt van modelovereenkomsten. Bijna negentig procent van de opdrachtgevers maakt geen of nauwelijks gebruik van modelovereenkomsten. Onder zzp’ers maakt ongeveer 87 procent geen gebruik van modelovereenkomsten.

Intermediairs zijn aanzienlijk effectiever bezig met het toepassen van modelovereenkomsten. Slechts 37 procent van de intermediairs maakt geen of weinig gebruik van modelovereenkomsten. Dit is uit het onderzoek van TNS NIPO gekomen. Dit onderzoek werd gehouden onder dertienhonderd zzp’ers, opdrachtgevers en intermediairs. De modelovereenkomsten zij een gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Daardoor zijn de oude Verklaring arbeidsrelaties (VAR) vervangen. Een modelovereenkomst is niet verplicht maar wel wenselijk. Een modelovereenkomst zorgt er namelijk voor dat er duidelijkheid voor de belastingdienst ontstaat over de arbeidsrelatie tussen de zzp’er en opdrachtgever.