Nog voldoende ruimte in Nederland voor woningbouw in 2016

De woningbouw is in Nederland al maanden aan het toenemen.  Op verschillende locaties in Nederland zijn complete wijken met nieuwe woningen ontstaan. De woningbouw gaat echter door omdat er nog steeds vraag is naar nieuwe woningen in Nederland. De vraag is echter of er nog voldoende locaties in Nederland zijn om nieuwe woningen te bouwen. Maandag 4 juli 2016 is hierover een rapport gepubliceerd. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de conclusie uit dit rapport is er in verschillende delen van Nederland nog voldoende ruimte om woningbouw te realiseren.

Bedrijventerreinen een andere bestemming geven
In Nederland zijn nog verschillende terreinen onbebouwd die bestemd zijn voor de bouw van bedrijven. Het blijkt dat in sommige gebieden minder interesse is voor bedrijven om zich daar te vestigingen. In andere delen staan bedrijventerreinen slechts halfleeg. Er is dus nog ruimte over. Volgens het PBL zijn de onderbenutte bedrijventerreinen vooral gericht op mogelijke vestiging van bedrijfspanden.

Desondanks zijn deze terreinen ook geschikt om woningen te bouwen aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is volgens het planbureau mogelijk om tot 2025 de behoefte aan extra woningen binnen stedelijke gebieden tot 80 procent op te vangen. Als de Nederlandse bevolking zeer snel gaat toenemen kan voor 35 procent van de extra woningbehoefte worden opgevangen in de stedelijke gebieden.

Regioverschillen
Er zijn sterke verschillen tussen de regio’s in Nederland. Sommige steden zoals Amsterdam en Den Haag hebben altijd een sterk behoefte gehad aan nieuwe woningen. De woningbouw neemt daar toe maar niet met een gelijkwaardig tempo ten opzichte van de stijging in de vraag naar woningen. Ook de regio’s Zaanstreek en Arnhem/Nijmegen hebben een grotere behoefte aan woningen dan er daadwerkelijk gebouwd worden. Daardoor kan de nieuwbouw van woningen in die regio’s niet altijd in de woningbehoefte voorzien.

In een aantal andere regio’s is er echter voldoende ruimte om de vraag naar nieuwe woningen op te vangen. Het gaat daarbij om een aantal perifere gebieden en krimpregio’s. Hierbij gaat het met name om regio’s zoals de provincie Zeeland en Limburg. Ook in Noordoost-Groningen is er verhoudingswijs weinig vraag naar woningen waardoor de woningbouwsector in die regio’s de vraag naar woningen zeker kan worden opgevangen.

Niet alle regio’s in Nederland kunnen eenduidig worden ingedeeld in een groeiregio of een krimpregio. Er zijn ook regio’s met een duidelijk gemengd beeld. In die regio’s kan de woningbouw wel aan de vraag voldoen als er sprake blijft van een lage groei van de bevolking. In dat geval is er voldoende bouwgrond beschikbaar maar als de bevolking veel sneller gaat toenemen niet. Voorbeelden van regio’s die een gemengd beeld laten zien zijn de regio’s Midden Brabant- en Oost-Brabant, de Veluwe, Utrecht en Rijnmond.

Reactie van Technisch Werken
De vraag naar woningen kan weliswaar toenemen men is ook afhankelijk van andere factoren om de woningbouw daadwerkelijk te laten groeien in Nederland. Voorbeelden van andere belangrijke factoren zijn de bevolkingsgroei en de beschikbare ruimte. Deze aspecten moeten in overweging worden genomen als men de woningbouw effectief wil laten groeien in Nederland. Dat men daarbij kijkt naar bedrijventerreinen is geen onlogische keuze.  Daar is vaak veel grond beschikbaar en als men dat bestemming wonen gaat geven kan de gemeente of een andere grondeigenaar er vaak ook meer aan verdienen.