Sorteerrobot TU Delft wint sorteerwedstrijd Amazon in 2016

Robotisering wordt steeds verder doorgevoerd in de werkprocessen die plaatsvinden in bedrijven. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de robots of robotarmen die worden ingezet in de auto-industrie. Ook in andere productie-industrieën wordt gebruik gemaakt van robots. De robotsystemen zijn  een verlengstuk van de automatisering die plaatsvind bij veel bedrijven. Processen worden computergestuurd en de robots krijgen doormiddel van de voorgeprogrammeerde software opdrachten om bepaalde bewerkingen uit te voeren.

Robots belangrijk voor de toekomst?
Veel technici denken dat robots een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst. Robots moeten volgens sommigen steeds meer zwaar en vies werk van mensen overnemen. Daarnaast zijn robots ook bij uitstek geschikt om eenvoudig repeterend werk van mensen over te nemen. De mens wordt daardoor minder belast en dat is goed voor de gezondheid. Bovendien kunnen robots werk uitvoeren in een omgeving waar mensen niet kunnen overleven. Denk hierbij aan de ruimte of werkzaamheden in de diepzee. Ook worden robots ingezet in ruimtes waar nucleaire straling aanwezig is. Robots kunnen in veel situaties de mensen goed ondersteunen bij de uitvoering van werkzaamheden.  Daarom besteden opleidingsinstituten in Nederland steeds meer aandacht aan robotisering.

Technische opleidingen
Er zijn veel verschillende opleidingen in Nederland waarin robotisering een onderdeel van het vakkenpakket vormt. Hierbij kun je denken aan opleidingen zoals mechatronica waarin steeds meer aandacht is voor robotisering maar ook aan opleidingen op het gebied van elektronica en automatisering. Naar mate het opleidingsniveau hoger wordt komt men steeds meer in het ontwerp en ontwikkelsegment uit van robotisering. Een voorbeeld hiervan zijn de ontwerpers van de Technische Universiteit Delft. Deze ontwerpers en ontwikkelaars bedenken verschillende oplossingen voor bedrijven. Zo hebben ze in Nederland een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van systemen die het zelf rijden van auto’s mogelijk maakt. Dit is echter slechts een voorbeeld van de segmenten waar de studenten van de TU Delft actief in zijn.

Sorteerrobots
In grote postsorteercentra kan men ook gebruik maken van robots. De robots in deze centra selecteren pakketjes zodat deze naar de juiste bestemming kunnen worden gebracht. Hierbij is snelheid en accuratesse van groot belang. De pakketjes moeten snel worden gepakt en snel worden gelezen. Daarbij moeten geen fouten worden gemaakt. De ontwikkeling van sorteerrobots is niet eenvoudig. Daarom worden robots voortdurend geoptimaliseerd en doorontwikkeld. Sommige bedrijven hebben zelfs een sorteerwedstrijd gehouden om verschillende hogere technische opleidingsinstituten uit te dagen om tot de beste oplossing te komen voor hun sorteerafdeling.

Wedstrijd van Amazon
Amazon is een bedrijf dat wereldwijd zeer veel pakketten verstuurd en ontvangt. Geen wonder dat dit bedrijf graag de allerbeste sorteerrobot wil hebben van de wereld. Dat is echter niet eenvoudig te realiseren. Hoe zorg je er voor dat je weet waar al die opleidingsinstituten toe in staat zijn als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe robots? Dat is volgens Amazon op te lossen door een sorteerwedstrijd te houden. Verschillende robots konden tijdens deze wedstrijd allemaal diverse voorwerpen uit een container halen om ze op de aangewezen plek neer te leggen. Daarnaast moest de robot ook alles uit de vakken halen en in een container plaatsen. Dit alles moest door één robot uitgevoerd worden. De Amazon-wedstrijd werd gehouden tijdens de RoboCup 2016. Tijdens dit evenement worden robots met elkaar vergeleken op verschillende technische aspecten.

Winnaar TU Delft
De winnaar van de sorteerwedstrijd was een robot die ontwikkeld was door een team van de TU Delft. Dit team had een robotarm ontwikkeld die de gewenste taken het snelste en het beste wist uit te voeren binnen de gestelde kaders van het bedrijf Amazon. Dit maakte Robovalley bekend. Het team van de TU Delft wist met haar robot 214 punten te behalen. Een robot van Duitse ontwikkelaars kwam op de tweede plek met 186 punten. De derde plaats ging naar een robot van MIT met 164 punten.

Reactie van Technisch Werken
Een mooie opsteker voor de TU Delft dat haar robotarm als beste sorteersysteem werd beschouwd. Nederland moet haar positie op de kennismarkt verstevigen en daar zijn dit soort successen erg belangrijk bij. Robotisering en automatisering is een continue proces. Daarom moet men steeds verder gaan met het ontwikkelen van snellere, gebruiksvriendelijker en effectievere systemen. Ook omvang en aanschafprijs zijn van groot belang om tot goede oplossingen te komen. Er is nog zeer veel te ontwikkelen op robotgebied.