Vattenfall gaat meebieden op windmolenproject in zee in 2018

Vattenfall is in Nederland bekend als het moederbedrijf van Nuon. Het bedrijf houdt zich net als verschillende andere energieleveranciers bezig met duurzame energie en is bereid om hier ook grote investeringen voor te doen. Zo is Vattenfall bezig met plannen om mee te bieden op het windmolenproject voor de Hollandse kust. Het bedrijf gaat meebieden op het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Dit is de eerste subsidievrije aanbesteding op het gebied van windmolenparken in Nederland.

Investeringen door Vattenfall
Dit bericht werd vrijdag 15 december 2017 door Vattenfall bekend gemaakt. Het Zweedse moederbedrijf van energieleverancier Nuon wil in 2017 en volgend jaar 2 miljard euro gaan investeren in duurzame energie in Noordwest-Europa. Door het project windmolenpark Hollandse Kust Zuid hoopt Vattenfall een leidende rol te krijgen in de Nederlandse energietransitie.

Energietransitie
De energietransitie is in feite de omschakeling van vervuilende energie naar duurzame energiebronnen. In de praktijk betekend dit voor energieleveranciers dat ze afscheid moeten nemen van vervuilende kolencentrales en gascentrales. Deze centrales dragen namelijk bij aan de CO2 uitstoot en die moet juist gereduceerd worden als men de opwarming van de aarde wil vertragen. Investeren in duurzame energie is daardoor een investering in de toekomst.

Locatie windmolenpark
Volgens Vattenfall is de locatie van het windpark van Hollandse Kust Zuid ideaal. Het windmolenpark wordt geplaatst op ongeveer 22 kilometer uit de Zuid-Hollandse kust en komt ter hoogte van Noordwijk. Dit is “een perfect windgebied” aldus Vattenfall.

Energieproductie windmolenpark Hollandse Kust Zuid
Op dit moment heeft Vattenfall al tien windparken op zee en daarnaast heeft het bedrijf nog eens elf windmolenparken in ontwikkeling. Vattenfall heeft hierdoor heel veel kennis op het gebied van de bouw en het beheer van windmolenparken opgedaan. Vanwege deze kennis vermoeden de Zweden dan ook het te bouwen Nederlandse windmolenpark zonder subsidie rendabel zou moeten kunnen draaien. Het windmolenpark van Hollandse Kust Zuid moet in 2022 in productie worden genomen.