Geen sociaal akkoord in 2017-2018

De kans dat er een sociaal akkoord komt in 2017 is uitgesloten ook in 2018 is de kans niet groot dat er veelomvattend sociaal akkoord wordt gesloten tussen werkgevers en werknemers in Nederland. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ziet namelijk geen ruimte om een veelomvattend sociaal akkoord te sluiten met werkgevers en werknemers. Dit neemt echter niet weg dat hij mogelijkheden ziet om deelakkoorden te sluiten tussen de sociale partners.

Deelakkoorden in plaats van groot sociaal akkoord
Minister Koolmees verwacht dat er in plaats van een groot sociaal akkoord een aantal deelakkoorden gesloten kunnen worden. Dit heeft minister Koolmees vrijdag 15 december 2017 aan de ministerraad laten weten. Hij zet in op in totaal vijf deelakkoorden die hij wil sluiten in overeenstemming met de sociale partners. Er zullen onder andere deelakkoord worden gesloten over het pensioenstelsel in Nederland. Ook flexwerk en flexcontracten vormen een onderwerp voor een deelakkoord. Verder wordt over het onderwerp zelfstandigen of zzp’ers ook een deelakkoord opgesteld als het aan minister Koolmees ligt.

De afgelopen weken heeft Koolmees met verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties gesproken. Alle deelnemers aan de gesprekken streven naar een evenwichtige arbeidsmarkt. Desondanks denkt men verschillend over de weg daar naar toe. Dit zorgt er voor dat een alomvattend akkoord eigenlijk niet kan worden behaald volgens de minister. Daarom wil hij de gesprekken met de sociale partners beginnen vanuit vijf verschillende dossiers.

Geen groot sociaal akkoord
Uit de beslissing van de minister kan de conclusie getrokken worden dat een sociaal akkoord waarin alle aspecten zijn behandeld niet door gaat. In september 2017 hebben vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers al bekend gemaakt dat ze gestopt waren met onderhandelen. Een doorbraak zat er dus toen al niet meer in. De vakbonden FNV, CNV en VCP hadden al twee jaar lang gesprekken gevoerd met de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Deze gesprekken liepen echter om verschillende redenen stuk. Het versoepelen van het ontslagrecht was bijvoorbeeld een belangrijk struikelblok. Daarnaast was ook de FNV niet positief over de kabinetsplannen om de flexibilisering aan te pakken. Ook het nieuwe pensioenstelsel dat voorzien was van een tijdspad was veel te ambitieus volgens de FNV. De vakbond had toen al aangegeven dat er geen omvangrijk sociaal akkoord mogelijk was. De minister trekt nu dezelfde conclusie en zal in deelakkoorden nu tot oplossingen trachten te komen.