Vattenfall bouwt tweede subsidieloze windpark in 2019

Het energiebedrijf Vattenfall gaat meer investeren in windenergie in Nederland. Daarvoor gaat het Zweedse moedermaatschappij van Nuon de komende tijd aan de slag met de bouw van een nieuw windmolenpark. Dit windmolenpark zal moeten worden aangelegd voor de kust van Zuid-Holland. Vattenfall gaat het windmolenpark bouwen en exploiteren. Dat bericht werd woensdag 10 juli 2019 bekend gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. De bouw van het windmolenpark neemt behoorlijk wat tijd is beslag. De verwachtingen zijn dat het windmolenpark pas in 2023 volledig operationeel zal zijn. Dan moet het windmolenpark 760 megawatt aan elektrische stroom produceren.

Deze hoeveelheid elektrische stroom staat volgens het ministerie ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1 miljoen huishoudens. Het nieuwe windpark zal door Vattenfall worden gebouwd op de kavels 3 en 4 van windpark Hollandse Kust (zuid). In 2018 kreeg het energiebedrijf ook al de vergunning om windmolens op de andere kavels, 1 en 2, van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren. De inschatting is dat de kavels 1 tot en met 4 zullen in totaal ongeveer 1.520 megawatt aan elektrische stroom moeten kunnen opleveren als deze zijn voorzien van windmolens. Vattenfall zal bij windpark Hollandse Kust 3 en 4 erfpacht moeten betalen voor de plaats waar het in de zee staat. Deze erfpacht wordt waarschijnlijk ongeveer 2 miljoen euro per jaar. Deze erfpacht en de bouw van de windmolens hoopt Vattenfall echter terug te kunnen verdienen met de verkoop van windenergie aan consumenten en wellicht ook aan bedrijven.