UWV verstrekt ten onrechte uitkeringen aan gedetineerden in 2019

Uit onderzoek van Nieuwsuur komt naar voren dat het UWV aan een grote groep gedetineerden ten onrechte uitkeringen verstrekt. De gedetineerden zouden een uitkering ontvangen terwijl ze daar wettelijk geen recht op hebben aldus het onderzoek dat door Nieuwsuur zelf is uitgevoerd. Tijdens het onderzoek hebben werknemers van Nieuwsuur verschillende steekproeven uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat van een groep van ongeveer 2.200 gedetineerden die voorafgaand aan hun straf een uitkering kregen op dit moment nog 550 een uitkering ontvangen. Het verstrekken van de uitkering loopt voor deze groep gewoon nog door terwijl dit niet de bedoeling is. Daardoor zou de overheid erom veel uitkeringsgeld kwijtraken. Mensen die in de gevangenis zitten hebben namelijk geen recht op een uitkering.

Door fouten en problemen met betrekking tot de bedrijfsvoering van het UWV zouden de gedetineerden toch een uitkering kunnen ontvangen. Als iemand gedetineerd is zal hij of zij dit bij het UWV bekend moeten maken. Dan wordt de uitkering stopgezet. Wanneer men dit echter niet aangeeft bestaat de kans dat de uitkering gewoon door blijft lopen. Het UWV voert controles uit op dit gebied maar deze controles zijn niet effectief genoeg. Nieuwsuur beweert dat de database van het UWV verouderd is en daarnaast zijn de controles niet effectief en bovendien te ingewikkeld. Er word door minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de publicatie van Nieuwsuur. Het onderzoek zal helderheid moeten geven over de gang van zaken bij het UWV met betrekking tot uitkeringen aan gedetineerden.