Veel minder WW-uitkeringen in mei 2019

Eind mei waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland 251.000 lopende WW-uitkeringen. Dit bericht werd donderdag 20 juni 2019 bekend gemaakt. Volgens het UWV zijn er in Nederland ongeveer vijftigduizend minder werklozen dan een jaar geleden. Deze cijfers maken duidelijk dat er een daling in de WW-uitkeringen heeft plaatsgevonden. Vaak betekent dit ook dat de werkgelegenheid is toegenomen. Ook dat is duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. Er worden veel meer vacatures open gezet en werknemers gevraagd.

Vooral in de bouw worden aanzienlijk meer werknemers gevraagd. Geen wonder dat in de bouwsector het aantal WW-uitkeringen aanzienlijk is gedaald. Hier daalde het aantal WW-uitkeringen met 30,8 procent. Daarnaast daalde het aantal WW-uitkeringen in de zorg en welzijn ook fors. Deze daling kwam uit op 23,5 procent. Ook tussen april en mei is er een daling in het aantal WW-uitkeringen geweest. Eind mei ontvingen volgens het UWV in totaal ongeveer 244.000 mensen één of meerdere WW-uitkeringen. Van deze groep ontving 27,6 procent de uitkering al minimaal één jaar. In de maand mei in 2018 was dat nog een derde van de mensen.