UWV keert minder geld uit aan WW uitkeringen in 2016 en 2017

Uitkeringsinstantie UWV hoeft veel minder geld te betalen aan WW-uitkeringen. Dit komt omdat er minder mensen gebruik maken van een WW uitkering. De economie is in 2016 behoorlijk hersteld en dit heeft zijn effect in het aantal WW uitkeringen dat wordt verstrekt. De werkloosheid is gedaald op de arbeidsmarkt. In totaal heeft deze afname er toe geleid dat er in 2016 ongeveer 700 miljoen euro minder werd uitgeven aan WW uitkeringen door het UWV. Dit is een afname van 12 procent ten opzichte van 2015.

UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins zegt dat de arbeidsmarkt aantrekt maar merkt daarbij op dat nog niet iedereen van het herstel op de arbeidsmarkt profiteert. Met name oudere werklozen die werk zoeken merken dat het moeilijk is om aan een baan te komen. Ook andere werkzoekenden ervaren dat het lastig is om aan het werk te komen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking of mensen die om andere redenen een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het aantal WW-uitkeringen dat door het UWV werd verstrekt kwam in 2016 nog uit op 412.000. In 2015 was het aantal WW uitkeringen nog 446.000 er is dus sprake van een behoorlijke daling. Op basis van de laatste prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) zal het UWV in 2017 nog maar 348.000 lopende WW-uitkeringen te hoeven verstrekken. Ondanks deze daling zijn er in Nederland nog steeds veel meer mensen in de WW dan de periode valk voor de economische crisis. In de maand september van 2008 werden door het UWV nog 161.000 lopende WW-uitkeringen verstrekt.