Aantal WW-uitkeringen daalt in 2018 sterker dan verwacht

Nederland heeft te maken met een sterke economische groei en een verbeterende arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat er steeds meer werkzoekenden aan een baan geholpen kunnen worden. Steeds meer werkzoekenden vinden een baan door zelf rechtstreeks te solliciteren of door via een uitzendbureau te zoeken naar werk. Daardoor neemt het aantal werkloosheidsuitkeringen in 2018 sterker af dan eerder werd ingeschat. Het UWV verwacht dat door deze ontwikkeling de uitkeringslasten voor de WW zullen dalen met ongeveer 715 miljoen euro in 2018.

Aan het einde van 2018 zal het aantal lopende WW-uitkeringen naar verwachting uitkomen op 305.000. Dit aantal ligt ongeveer 35.000 WW-uitkeringen lager dan het aantal WW-uitkeringen aan het einde van 2017. Deze inschatting van het UWV is aanzienlijk positiever dan de laatste prognose die werd gemaakt in juni 2017. Nu is de economische situatie in Nederland echter aanzienlijk verbeterd. Dat is ook merkbaar op de arbeidsmarkt. De werkloosheid op de arbeidsmarkt daalt namelijk sneller dan men eerder had ingeschat. In 2018 verwacht het UWV in totaal 4,3 miljard euro kwijt te zijn aan het verstrekken van WW-uitkeringen. Dat is altijd nog een lager bedrag dan het bedrag dat het UWV in 2014 kwijt was aan WW-uitkeringen. Dat jaar belande de arbeidsmarkt vanwege de economische crisis op een dieptepunt en werd 6,9 miljard euro aan WW uitkeringen betaald.