Record aantal WW-uitkeringen verstrekt door UWV in 2013

De crisis in de economie heeft in 2013 voor een behoorlijk aantal nieuwe WW-aanvragen gezorgd. De toenemende werkloosheid zorgde er voor dat de uitkeringsinstantie UWV een record aantal WW-uitkeringen moest verstrekken. Daarnaast zorgde de toename van het aantal WW-ers er voor dat het UWV voor meer mensen een plek moest zoeken op de arbeidsmarkt. In 2013 heeft het UWV 613.200 nieuwe WW-uitkeringen aan werklozen verstrekt. Een groot deel van de aanvragen voor een uitkering wordt digitaal gedaan.

De duur van de uitkeringen verschilde onderling sterk. Sommige uitkeringen werden verstrekt voor een maand of een paar maanden terwijl andere uitkeringen voor een langere periode werden verstrekt. Het aantal nieuwe uitkeringen van 2013 was 22 procent hoger dan het aantal uitkeringen in 2012. Het laatste record aantal uitkeringen stamt nog uit het jaar 1995.

In 2013 kregen 1,4 miljoen mensen een uitkering. Het totale bedrag dat aan uitkeringen werd betaald was 21,4 miljard euro. Ongeveer dertig procent van de mensen die gebruikmaakten van een uitkering zat in de WW. Daarnaast waren er ongeveer een miljoen mensen die gebruik maakten van een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Arbeidsmarkt moet gezonder worden
De economie is in 2014 aan een herstel begonnen. Bedrijven zijn positiever over economie. Dit blijkt onder andere uit een toenemend aantal offertes die bedrijven mogen uitschrijven. Hierdoor hebben bedrijven weer kans op nieuwe projecten. Het bedrijfsleven merkt het herstel van de economie maar op de arbeidsmarkt zijn nog nauwelijks tekenen van herstel te bemerken. Het UWV heeft in 2013 heeft met hulp van verschillende instanties in totaal 241.800 WW’ers aan een baan geholpen. Daarnaast zijn 6600 Wajongers aan het werk geholpen door het UWV in datzelfde jaar. Wajongers zijn jongeren met een arbeidsbeperking. Verder werden 11.000 volwassen mensen met een arbeidsbeperking naar een baan begeleid. Voor 55-plussers blijkt het nog steeds lastig om werk te vinden. Daarom krijgt deze groep werkzoekenden van het UWV extra aandacht sinds de zomer van 2013.

Reactie van Technisch Werken
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ijlen over het algemeen na op de economie. Bedrijven aarzelen om meteen bij positieve berichten over de economie ook nieuw personeel in dienst te nemen. De meeste pieken in productie worden opgevangen door het laten overwerken van eigen personeel. Wanneer dat op een gegeven moment niet meer mogelijk is kiezen bedrijven er voor om tijdelijk personeel in dienst te nemen van uitzendbureaus.

Dit tijdelijk personeel moet echter wel meteen volledig inzetbaar zijn. Daarom schakelen bedrijven in de techniek technische uitzendbureaus in voor tijdelijke technische vakkrachten. Voor structurele vacatures maken bedrijven gebruik van bureaus die gericht zijn op technisch recruitment. Deze bureaus recruiten technisch personeel. Technische Headhunters werven en selecteren ook technisch personeel alleen zijn deze bureaus met name gericht op de hogere technische functies in bedrijven zoals ingenieurs en constructeurs.