Uitzendbureaus in touw voor korte projecten

De markt komt na de bouwvak 2013 moeizaam op gang. Er komen wel aardig wat aanvragen binnen maar het draait hierbij veelal om korte projecten. Bedrijven stellen de vraag naar flexwerkers zo lang mogelijk uit. Dit doen ze door projecten over een langer tijdsbestek uit te smeren. Hierdoor kunnen ze hun eigen personeel goed aan het werk houden.

Overwerk
Wanneer er pieken ontstaan in de productie kiezen veel bedrijven er voor om hun eigen personeel te laten overwerken. Tot de crisis was het gebruikelijk om personeel de keuze te geven of ze deze uren uitgekeerd kregen of dat ze deze in het kader van ‘tijd voor tijd’ konden opsparen. Tegenwoordig komt het regel matig voor dat bedrijven personeel verplichten om ‘tijd voor tijd’ op te sparen. Deze uren kunnen, in tegenstelling tot het verleden, niet naar eigen wens en voorkeur door de medewerker worden opgenomen.

Tijd voor tijd
Bedrijven verplichten tegenwoordig steeds meer personeelsleden om in ‘rustige’ periodes hun opgespaarde ‘tijd voor tijd’ uren op te nemen. Dit is voor personeel  niet een ideale situatie. Toch heerst er onder veel personeelsleden het besef dat bedrijven dit doen omdat ze geen keuze hebben. Daarom gaan personeelsleden met deze regeling akkoord.

Overwerk niet altijd een oplossing
Toch komt er een moment dat overwerk niet meer met eigen personeel kan worden uitgevoerd. Bedrijven kunnen onder druk staan van klanten om snel te leveren. De leveringstijden kunnen dan niet worden uitgesmeerd maar moeten drastisch worden ingekort. Wanneer er dan ook nog personeelsleden op vakantie zijn of in de ziekte zitten heeft een bedrijf een flink probleem.

Werk uitbesteden
Bedrijven staan in die situatie voor de keuze, zet ik extern personeel in of besteed ik werk uit. In het laatste geval nemen ze een onderaannemer in de arm om de klus te klaren. Een bekende onderaannemer die vaker klussen heeft gedaan voor het bedrijf is dan een goede optie omdat kwaliteit dan verzekerd is. Een onderaannemer moet echter wel de mogelijkheid en de tijd hebben om het werk binnen de gestelde tijd en voor de gewenste kwaliteit te leveren.

Flexwerkers
Een andere optie is om flexwerkers of zzp’ers in te zetten. Hierdoor blijft het bedrijf goed zicht houden op de werkzaamheden die onder direct toezicht gebeuren. Bedrijven hebben volop keuze uit uitzendbureaus. Er is op dit moment behoorlijk wat kundig personeel beschikbaar. Omdat bedrijven vaak pas op het laatste moment personeel inlenen is het belangrijk dat personeel zonder lange inwerkperiode aan de slag kan. Het maken van een goede ‘match’ tussenpersoneel en bedrijf is daarom erg belangrijk. Specialistische uitzendbureaus kunnen aan deze vraag beter voldoen dan reguliere uitzendbureaus. De prijs van specialistische uitzendbureaus is echter vaak wel hoger.

Korte projecten
Wanneer de ervaren uitzendkrachten worden ingezet is de duur van het project echter alsnog kort. De piek in de productie moet effectief worden weggewerkt. Tijd voor inwerken is er nauwelijks en fouten worden niet getolereerd. Ondanks dat nemen veel uitzendkrachten deze korte klussen aan. Ze hebben geen keuze helaas. Bedrijven kunnen eenvoudigweg geen beloftes maken voor werk langer dan 6 maanden. De schaarse bedrijven die zich wel deze uitspraken kunnen veroorloven krijgen vaak een enorme hoeveelheid  rechtstreekse sollicitanten en worden bestookt door uitzendbureaus.