Gemeenten kiezen bij bouwprojecten vaak voor korte termijn in 2017

Harry Bruijniks is de nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie VBO Makelaar. In een gesprek met BNR geeft hij aan dat hij wil dat er meer provinciale sturing komt op de Nederlandse woningmarkt. Volgens hem is door decentralisatie de sturing op de woningmarkt met name bij de Nederlandse gemeenten terechtgekomen. Dit heeft er volgens hem voor gezorgd dat er vaker gekozen wordt voor commerciële bouw. Deze vorm van bouwen zorgt er voor dat gemeenten veel geld kunnen verdienen. Daarbij wordt niet altijd gekeken naar wat nodig is in een bepaald gebied.

Om die reden is de voorzitter er voor om meer vanuit de provincie te sturen op de woningmarkt. Volgens hem is centrale sturing op zogenaamde gemêleerde bouw belangrijk. Inmiddels is de controle en sturing van het Rijk op de grote bouwprojecten nauwelijks meer aanwezig. Dit is voor een groot deel losgelaten. Er zijn echter uitzonderingen volgens de voorzitter. Zo noemt hij de Leidsche Rijn als bijvoorbeeld. Ondanks dat blijft Bruijniks er voor om beslissingen over bouwprojecten meer op provinciaal niveau te laten plaatsvinden. De beslissingen over woningbouw moeten dus ook niet altijd meer op gemeentelijk niveau genomen worden.

Volgens de voorzitter is het kortetermijnresultaat voor de wethouder en het gemeentebestuur vooral van belang. Deze sturen echter volgens hem meestal aan op projecten die vallen onder commercieel vastgoed. Dit vastgoed valt onder utiliteit zoals de bouw van winkels en winkelcentra. Ook kantoorvastgoed is interessant voor gemeenten. Deze projecten leveren op korte termijn geld op voor de gemeenten. De vraag in het gebied kan echter wel heel anders zijn. Momenteel wordt er nog veel aanbodgericht gebouwd. Consumenten veranderen echter snel doordat de markt verandert. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de woningbouw gaande en er zijn nieuwe technieken zoals domotica waarmee het woongenot kan worden bevorderd. Er moet meer innovatie komen op de woningmarkt omdat de consument dat vereist. Gemeenten moeten hierin meedenken en misschien invloed uithanden geven aan de provincie.