Gemeenten maken veel gebruik van flexwerkers in 2017

Gemeenten in Nederland maken veel gebruik van flexwerkers zoals uitzendkrachten. Dit flexibel personeel wordt niet alleen ingezet om piekdruktes op te vangen of om zieke werknemers tijdelijk te vervangen. Er worden ook veel flexwerkers structureel ingezet door gemeenten. De FNV heeft onderzocht hoe gemeenten omgaan met flexwerkers. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten veel gebruik maken van flexwerkers.

Flexwerk bij gemeenten
De FNV is van mening dat het inzetten van flexwerkers zoveel mogelijk moet worden beperkt. De overheid zou volgens deze vakbond het goede voorbeeld moeten geven en de inzet van flexwerkers zoveel mogelijk moeten beperken. In plaats van het inzetten van bijvoorbeeld uitzendkrachten zouden de gemeenten meer werknemers een rechtstreeks dienstverband moeten aanbieden. Dat gebeurt echter niet volgens vakbond FNV.

Flexwerk neemt toe
Bert de Haas van FNV Overheid zegt dat het aantal flexwerkers bij de gemeenten nog steeds toeneemt. Dit gebeurd volgens hem “Ondanks diverse pogingen om flexwerk terug te dringen”. Ook de afspraken in de laatste cao hebben volgens Bert de Haas nauwelijks geholpen. Uit het onderzoek van de FNV komt naar voren dat in totaal 41 procent van de flexwerkers bij gemeenten ingezet worden voor structureel werk. De bond heeft tevens met het onderzoek aangetoond dat 83 procent van de flexwerkers graag een vast contract zou willen hebben bij de gemeente.

Concrete afspraken over flexwerk
Momenteel worden er onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe cao voor gemeenten. De vakbond FNV vindt het terugdringen van flexwerker een belangrijk punt waarover onderhandeld moet worden. De vakbond hoopt tijdens de onderhandelingen tot concrete afspraken komen met de gemeenten.