Gemeenten moeten ‘beschut werk’ bieden vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 Nederlandse gemeenten verplicht om zich meer in te zetten voor het te werk stellen van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. De gemeenten moeten voor deze groep mensen een geschikte werkplek bieden. Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Werkgelegenheid maandag 13 september 2016 bekend gemaakt. Gemeenten krijgen geld om voor mensen met een beperking een zogenoemde ‘beschutte werkplek’ te bieden.

Weinig beschutte werkplekken
Uit een onderzoek komt naar voren dat gemeenten in Nederland nog te weinig van deze beschutte werkplekken aanbieden in de praktijk. De staatsecretaris had verwacht dat gemeenten meer beschutte werkplekken hadden gecreëerd in de afgelopen periode.  Ongeveer vijfentwintig procent van de gemeenten beidt op dit moment geen beschutte werkplekken aan. In 2016 zouden gemeenten in totaal 3.200 mensen aan werk moeten helpen. Volgens een rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het 2016 maar 115 van deze werkplekken gerealiseerd. In juni 2016 maakte de staatssecretaris al bekend dat ze gemeenten in Nederland nu wil verplichten tot het invoeren van meer beschutte werkplekken.

Beschutte werkplek ter vervanging van sociale werkplaatsen
Gemeenten in Nederland maakten tot voor kort nog gebruik van zogenaamde sociale werkplaatsen. Daar konden mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking werkzaamheden uit voeren. Op die manier konden deze mensen ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. De sociale werkplaatsen werden echter gesloten en de overheid zocht naar een andere oplossing. Bedrijven moesten voortaan samen met de gemeenten er voor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij.

Daarvoor moeten nieuwe werkplekken worden gerealiseerd. Zowel werknemers als werkgevers stellen vast dat dit nauwelijks gebeurd. Er worden wel aanvragen ingediend voor beschutte werkplekken maar die worden nauwelijks goedgekeurd. Op dit moment worden sneller sociale werkplaatsen gesloten dan nieuwe beschutte werkplekken gerealiseerd. Daarom is bijsturing van het beleid noodzakelijk volgens de Sociaal-Economische Raad (SER).