Uitzendbureaus als oplossing voor bedrijven in april 2015

Na een periode van rust in de bouwsector lijkt er in april 2015 een verbetering op te treden in de markt. Verschillende bedrijven zijn aan het begin van 2015 druk bezig geweest met het uitschrijven van offertes. Er gingen een paar maanden overheen maar nu krijgen diverse opdrachtgevers een handtekening onder hun offerte waardoor bouwprojecten gestart kunnen worden. Dit blijkt uit de ervaringen van intercedenten op diverse (technische) uitzendbureaus.

Ondanks de positieve tendens neemt de werkgelegenheid in de bouwsector nog niet in grote mate toe. Veel bouwbedrijven hebben in de offertes met scherpe prijzen gecalculeerd juist om er voor te zorgen dat hun huidige personeelsbestand aan het werk kan blijven. Daarom kunnen bedrijven in de bouw meestal geen extra personeel gebruiken en zijn ze blij als ze hun eigen personeel aan het werk kunnen houden.

Uitzendkrachten in de bouw
Bedrijven die het wel drukker krijgen in de bouw en daarbij te maken hebben met piekdrukte kiezen er regelmatig voor om uitzendkrachten in te lenen. Dat is een ideale oplossing om de piekdrukte op te vangen. Door de Wet Werk en Zekerheid zijn er wel verschillende aspecten rondom flexwerk verandert. Een belangrijk aspect is equal pay waardoor uitzendbureaus verplicht zijn om uitzendkrachten zo te belonen als de inlener doet.

Dit wordt ook wel inleners beloning genoemd. Daarbij is de cao van de inlenende partij van toepassing. Als deze onder de bouwcao valt zal het uitzendbureau de uitzendkrachten conform de bouwcao moeten betalen. Hierdoor kan het voor de inlener alsnog een kostbare zaak worden om tijdelijk personeel in te lenen via een uitzendbureau. Soms ontkomt een inlener er niet aan om uitzendkrachten in te lenen. De wet en regelgeving dient echter altijd nageleefd te worden.

Uitzendbureau als adviseur
Door de veranderende wet en regelgeving vormen uitzendbureaus in toenemende mate een adviseur voor (potentiële) klanten. Ze geven adviezen over personeelsvraagstukken van klanten. De nieuwe wet en regelgeving rondom equal, pay de transitievergoeding en het aantal contracten dat een werkgever mag bieden in de flexfase zijn belangrijke punten waar veel klanten informatie over willen hebben.

Uiteraard kunnen uitzendbureaus met hun uitzendkrachten ook daadwerkelijk bedrijven ondersteunen met de personeelsbezetting indien dat nodig is. Veel uitzendbureaus zien de nieuwe wet en regelgeving van de Wet Werk en Zekerheid dan ook als een goede kans om hun band met hun (potentiële) opdrachtgevers te verstevigen.