Twintigduizend bedrijven moeten gezamenlijk 290 miljoen euro aan loonsteun (NOW) over de periode maart tot mei 2020 terugbetalen aan UWV

Ongeveer 20.000 bedrijven moeten gezamenlijk ongeveer 290 miljoen euro aan loonsteun uit de NOW regeling terug betalen aan de overheid. Het gaat hierbij om subsidie die de bedrijven in de periode van maart tot en met mei 2020 hebben ontvangen. Dit bericht werd bekend gemaakt door minister Wouter Koolmees. Hij maakte dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat niet alle bedrijven de loonkostensubsidie terecht hebben ontvangen. De subsidieregeling vanuit de NOW was bedoelt om bedrijven die economisch hard door de coronacrisis werden geraakt te ondersteunen. Het geld vanuit de NOW moest worden beschouwd als een tegemoetkoming voor de loonkosten. Door deze tegemoetkoming zouden bedrijven het loon aan hun personeel kunnen doorbetalen zodat ontslagen voorkomen zouden kunnen worden. juist het behoud van banen en bedrijven is van groot belang voor de economie en uiteraard de arbeidsmarkt.

Voorwaarden NOW

Bedrijven moesten echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de NOW subsidie te ontvangen. Zo moesten bedrijven een behoorlijk omzetverlies verwachten over 2020. Dit omzetverlies moest het gevolg zijn van de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. Pas later zou duidelijk worden of er daadwerkelijk voldoende omzetverlies zou zijn geleden om voor de subsidie vanuit de NOW in aanmerking te komen. Als er te weinig omzet verloren zou zijn gegaan vanwege de coronacrisis zouden bedrijven rekening moeten houden met het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het geld van de NOW regeling. Nu wordt duidelijk wat de eindafrekening is. Het is logisch dat de eindafrekening pas later duidelijk zou worden nu het daadwerkelijke omzetverlies en de werkelijk betaalde lonen duidelijk zijn.

Aanvragen voor de NOW

De NOW regeling werd door veel bedrijven aangevraagd. Dat betekent dat het UWV het druk had met de controle van de aanvragen. Het UWV is de instantie die de NOW-aanvragen moest afhandelen. Dat is een grote klus waar ook het UWV behoorlijk tegen op zag. Op 25 februari 2021 had het UWV van 32.650 werkgevers de eindafrekening vastgesteld over de eerste NOW-periode. De eerste NOW-periode liep in het voorjaar van 2020. Volgens de controle vanuit het UWV zullen 20.659 bedrijven hun loonsteun over deze periode geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen. Dat is volgens het UWV bijna dertig procent van de bedrijven die loonsteun hebben aangevraagd. Gezamenlijk zou het gaan om een bedrag van 290 miljoen euro. Dit bedrag zouden bedrijven moeten terugbetalen.