7000 Bedrijven vragen loonsteun aan op maandag 16 november 2020

De tweede lockdown heeft er voor gezorgd dat een groot aantal bedrijven financieel in de knel dreigt te komen. Dat blijkt in ieder geval uit het aantal aanvragen voor loonsteun. In totaal hebben ongeveer zevenduizend bedrijven maandag 16 november 2020 loonsteun aangevraagd. Deze loonsteun is bedoelt voor het vierde kwartaal van 2020. Het bericht over de loonsteun werd bekend gemaakt door de uitkeringsinstantie UWV. Deze maandag was de eerste dag waarop werkgevers hun verzoek voor loonsteun konden indienen. Het aantal bedrijven dat op de eerste dag een verzoek tot loonsteun heeft ingediend was aanzienlijk groter dan de eerste dag van de afgelopen NOW-periode.

Die NOW-periode was gericht op het behoud van banen tijdens de zomermaanden. Tegen het einde van het jaar lijken bedrijven sneller gebruik te willen maken van de NOW regeling. Deze regeling is bedoelt om bedrijven te helpen bij het handhaven van de werkgelegenheid. Bedrijven die last hebben van de coronacrisis en coronamaatregelen kunnen financieel ernstig in de problemen komen. Er kunnen zelfs ontslagen dreigen. De NOW regeling moet er voor zorgen dat dergelijke problemen worden voorkomen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk personeel aan het werk blijft. Niet alleen voor 2020 maar ook voor de komende tijd als Nederland weer gaat herstellen van de coronacrisis.