Bedrijven moeten in 2020 ontvangen loonsteun mogelijk terugbetalen

Bedrijven die in 2020 loonsteun hebben ontvangen in verband met de NOW-regeling voor coronamaatregelen moeten deze mogelijk terugbetalen. Er zijn inmiddels al 2 verschillende NOW regelingen ingevoerd. De eerste NOW regeling was een acuut programma dat in het voorjaar van 2020 was ingevoerd om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven zo snel mogelijk te beteugelen. Inmiddels is al een tweede NOW regeling ingevoerd en ook de derde NOW regeling is nu een feit. Een belangrijk onderdeel van de NOW regeling is het behoud van banen. De overheid is bang dat veel bedrijven zullen besluiten om banen te schrappen als er ernstige financiële gevolgen zijn voor bedrijven.

Een groot aantal bedrijven blijkt het moeilijk te hebben tijdens de coronacrisis. Dat blijkt ook uit het aantal bedrijven dat een aanvraag heeft ingediend voor de NOW regeling. Toch is deze aanvraag niet vrijblijvend. Bedrijven moeten een aanzienlijk deel van hun omzet aantoonbaar door de coronacrisis verliezen om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie. Het UWV zal gaan controleren of er daadwerkelijk verlies wordt geleden door de bedrijven die de loonkostensubsidie hebben aangevraagd. Als dit verlies blijkt mee te vallen of niet aan corona te wijten is dan kan het UWV besluiten om bedrijven de loonkostensubsidie terug te laten betalen.