Loonsteun in ieder geval tot juli 2021

De overheid heeft besloten om de loonkostensubsidie ter bestrijding van de financiële gevolgen van de coronacrisis in ieder geval tot juli 2021 te hanteren. Op dit moment is de NOW regeling al in drie verschillende varianten beschikbaar gesteld. De eerste variant was in het voorjaar van 2020 toen de coronacrisis haar intrede deed in Nederland. De tweede variant was na de zomervakantie en inmiddels is er ook al een derde variant van de NOW regeling. Het valt wel op dat de overheid meer op de kosten gaat letten. De coronacrisis blijft zich voorslepen en de kosten nemen ook voor de overheid steeds verder toe.

Daarom wordt ook minder loonkostensubsidie verstrekt. In eerdere NOW maatregelen werd nog 90 procent van de loonkosten van een bedrijf gedekt. Inmiddels is dit verlaagd naar 80 procent. Mogelijk wordt de dekking nog lager. Uiteraard moeten bedrijven wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor de loonkostensubsidie in aanmerking te komen. Zo moeten bedrijven aantoonbaar een substantieel deel van hun omzet verliezen ten gevolge van de coronacrisis. Ook moeten bedrijven er alles aan doen om hun personeel te behouden en banen te handhaven.