FNV vind dat de ontslagmogelijkheid in tweede NOW steunpakket voor bedrijven in 2020 het doel voorbij schiet

De FNV vind het niet juist dat bedrijven die staatssteun krijgen tegelijkertijd mensen kunnen ontslaan. Deze mogelijkheid krijgen bedrijven waarschijnlijk in het tweede steunpakket aan het bedrijfsleven. Volgens de FNV schiet deze ontslagmogelijkheid de steun voorbij. Dit heeft de vakbond maandag 11 mei 2020 bekend gemaakt aan de media. De reactie van de vakbond volgde op de mededelingen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om toch een ontslagmogelijkheid aan te bieden aan werkgevers die gebruik maken van de NOW.

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werd door de overheid ingevoerd om er voor te zorgen dat de impact van de coronacrisis op bedrijven en de werkgelegenheid beperkt zou blijven. Deze NOW kwam in de plaats van de werktijdverkorting. Deze werktijdverkorting was een regeling waar ondernemers zich in tijden van crisis toe konden wenden om werkgelegenheid veilig te stellen. De NOW is specifiek ingevoerd voor de gevolgen van de coronacrisis. Deze crisis heeft namelijk een hele grote invloed op het voortbestaan van bedrijven en werkgelegenheid. Om die reden zijn er drastische maatregelen nodig om de werkgelegenheid en het voortbestaan van bedrijven te beschermen.

NOW en ontslag

In eerste instantie konden bedrijven die gebruik maakten van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geen werknemers ontslaan. Op die manier bleven banen behouden. Inmiddels is duidelijk dat er vanaf juni een tweede steunpakket van de overheid komt voor het bedrijfsleven. Ook in dit steunpakket is de NOW opgenomen. Toch zal er in dit steunpakket wel wat veranderen. Waarschijnlijk krijgen bedrijven nu wel de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden werknemers te ontslaan. Daar zijn de vakbonden het niet mee eens. De NOW werd juist ingevoerd om ontslagen te voorkomen en banen te behouden. Daarom vind de FNV dat de overheid geen ontslagen moet toestaan als een bedrijf gebruik maakt van de NOW regeling.