Aardgaswinning neemt af in Nederland maar gasverbruik nam toe in 2019

Het afgelopen jaar is het totale Nederlandse energieverbruik uit aardgas omhoog gegaan. Dat is een bijzondere ontwikkeling want in de jaren voor 2019 is het totale energieverbruik uit aardgas redelijk stabiel gebleven. In 2019 is bovendien het gebruik van aardgas gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast wordt Nederland afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Dat komt omdat de aardgaswinning in Nederland is teruggeschroefd. Er is sprake van een beperking van de aardgasproductie ten gevolge van de aardbevingen in Groningen.

Aardgasverbruik 2019

Een groot deel van het aardgas dat in Nederland wordt gebruikt is afkomstig uit het buitenland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag in 2018 in Nederland een omslagpunt. In dat jaar werd volgens het CBS “voor het eerst meer gas ingevoerd dan uitgevoerd.” Dat maakt Nederland afhankelijker van het buitenland. Bovendien was aardgas in 2019 goed voor 44 procent van het totale energieverbruik. In 2018 was dat nog 41 procent. Aardgas is niet de enige fossiele brandstof die veel wordt gebruikt om energie op te wekken. Ook aardolie wordt veel gebruikt om energie op te wekken in Nederland. Op dit gebied is in 2019 een kleine afname merkbaar van 38 naar 36 procent.

Minder steenkoolverbruik

Wel daalde het gebruik van steenkool. Het gebruik van steenkool daalde met 22 procent. Dat is de grootste afname sinds 2000 volgens het CBS. Op dit moment vertegenwoordigt steenkool nog 9 procent van het totaal. Volgens het CBS wordt in 2020 ongeveer 90 procent van de Nederlandse energie opgewekt uit fossiele energiedragers. Daarnaast is 10 procent afkomstig uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en invoer van elektriciteit.