Ongeveer 5000 bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd op vrijdag 13 maart 2020

In Nederland hebben ongeveer vijfduizend bedrijven werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bericht werd vrijdag 13 maart 2020 bekend gemaakt. De werktijdverkorting is een speciale regeling die voor bedrijven beschikbaar is onder bepaalde voorwaarden en onder bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij om omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Verschillende ondernemers merken een terugloop in werkzaamheden voor werknemers. Deze terugloop ontstaat omdat bedrijven gedeeltelijk gesloten worden. Ook sturen bedrijven personeel naar huis om het risico op besmetting te beperken.

De werktijdverkorting is speciaal bedoelt voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel. Als bedrijven dit personeel op contract hebben zullen ze het personeel moeten doorbetalen terwijl het personeel feitelijk geen werkzaamheden verricht. Dat is natuurlijk een kostenpost. Door de tijdelijke werktijdverkorting kan dit probleem gedeeltelijk worden opgevangen. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de omstandigheden naar verwachting tussen de 2 weken en 24 weken duren. Daarnaast moet het bedrijf te maken hebben met een verlies van minimaal 20 procent van de werkzaamheden van het hele bedrijf. Bovendien moet er in dit geval een directe link zijn met de uitbraak van het coronavirus.