Vooral kleine bedrijven vroegen loonkostensubsidie via de NOW 2.0-regeling aan tot dinsdag 11 augustus 2020

Volgens het UWV hebben vooral kleine bedrijven een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten. In totaal hebben ruim 22.000 bedrijven met minder dan tien werknemers in dienst een aanvraag voor de NOW 2.0 regeling ingediend. Daarnaast hebben slechts 241 bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben een aanvraag ingediend voor de NOW 2.0 regeling . op zich vind het UWV dit verschil niet verassend. Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland heeft namelijk minder dan 10 werknemers in dienst. Het meeste geld gaat naar de regio Groot-Amsterdam. In die regio zijn 35.000 ontvangers van de loonkostensubsidieregeling.

NOW 2.0 regeling

Op de tweede plek komt de regio Rijnmond waar 2,729 ontvangers zijn van de NOW 2.0 regeling. Op de derde plaats staat Midden-Utrecht waar 2.071 bedrijven een uitkering van de regeling hebben ontvangen. De ondernemingen die een tegemoetkoming ontvangen krijgen overigens maximaal 90 procent van de loonkosten gecompenseerd. Dat is overigens afhankelijk van de grootte van het omzetverlies dat bedrijven hebben geleden ten gevolge van de coronacrisis. Het betreft overigens financiële steun voor de periode van begin juni tot eind september 2020.