Aantal innovatieve bedrijven in Nederland gegroeid in periode 2012-2015

Innovatie is belangrijk voor de positie van Nederland in de kennismarkt van de wereld. De wereld draait voor een groot deel om kennis. Met kennis kun je oplossingen bedenken voor wensen en problemen van consumenten en bedrijven. De afgelopen jaren zijn veel bedrijven in Nederland aan het innoveren geweest.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht hoeveel bedrijven daadwerkelijk een innovatie hebben doorgevoerd. Hierbij zijn 51.000 bedrijven benaderd die tien of meer werknemers in dienst hebben. het CBS concludeert dat in de periode van 2012 tot en met 2014 ongeveer vijftig procent van deze bedrijven een innovatie heeft doorgevoerd. In de periode van 2010 tot 2012 was dit percentage nog ongeveer 38 procent van de bedrijven die tot deze categorie behoren.

Op woensdag 8 juni 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek deze uitkomst bekend. Tijdens het onderzoek had het CBS een enquête gehouden onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 48 procent van de bedrijven innoverend bezig is. Daarmee is het percentage innoverende bedrijven in Nederland weer ongeveer op het niveau van de periode van 2008 tot en met 2010. Bij de beoordeling van innovaties heeft het CBS zowel de technische innovaties als de innovaties die niet technisch zijn meegenomen. Niet-technische innovaties zijn bijvoorbeeld innovaties van organisatorische aard of innovatieve ontwikkelingen op het gebied van marketing.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is bezig met innovatie maar ook andere landen zijn innovatief en hebben innovatieve bedrijven. Nederland zal er alles aan moeten doen om haar innovatieve oplossingen en technieken te behouden en verder uit te bouwen. Als bedrijven in het buitenland de Nederlandse bedrijven over nemen en hun technologie ook overnemen verdwijnt er veel kennis over de grens. Dat is zonde voor Nederland. Daarom moet de overheid Nederlandse bedrijven stimuleren en ondersteunen in hun innovatieve processen en moet ze het ondernemersklimaat in Nederland verbeteren.