Tijdelijk vuilnisimportplafond van kracht in augustus 2019

In Nederland ontstaat naast een financiële crisis ook een zogenaamde afvalcrisis. Dat komt omdat er in Nederland te veel afval binnenkomt en te weinig wordt verwerkt. Om die reden heeft saatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat er een vuilnisimportplafond komt voor Nederland.

Deze beslissing moet er voor zorgen dat de problemen rondom de Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) niet nog groter worden. Dit bedrijf verwerkt afval uit Nederland maar ook buitenlandsafval. Er is echter wegens het uitvallen van een machine te weinig capaciteit voor het verwerken van al dit afval. Daarom moet er tijdelijk een maximum worden gesteld aan de hoeveelheid afval die geïmporteerd wordt.
Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf heeft tezamen met de Vereniging Afvelbedrijven hiervoor kort geleden een verzoek ingediend bij de rijksoverheid. Door het plafond kunnen er op dit moment geen nieuwe contracten worden afgesloten voor het verbranden van buitenlands afval in Nederland. Op dit moment is Nederland is een van de grootste afvalimporteurs binnen de Europese Unie. Er wordt in Nederland met name veel afval verwerkt van het Verenigd Koninkrijk waarmee ook contracten zijn afgesloten. Deze contracten worden echter nog niet afgekocht.

Er mogen geen nieuwe contracten worden gesloten maar de bestaande contracten blijven staan. AEB mag van de overheid zelf beslissen of ze contracten willen stopzetten. Dan zou de AEB de eventuele schadeclaims echter wel zelf moeten betalen. Dat kan het bedrijf echter niet vanwege financiële problemen.