Ondernemers tegen Wet Arbeidsmarkt in Balans vanwege duurder tijdelijk werk

Verschillende ondernemers zijn het niet eens met de bepalingen van Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet maakt tijdelijk werk dat uitgevoerd wordt door flexkrachten duurder. Op dinsdag 11 december 2018 werd een manifest aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag verstrekt. Dit manifest werd ondertekend door verschillende ondernemers uit sectoren zoals de horeca, detailhandel, recreatie en de landbouw en tuinbouwsector.

WAB
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt er voor dat de hoge WW-premie van toepassing is voor tijdelijk werk daarnaast is vanaf de eerste dag transitievergoeding verschuldigd. Door de WAB worden ondernemers beperkt in het inzetten van oproepkrachten. De wet maakt het benutten van oproepkrachten volgens de bezorgde ondernemers zelfs onwerkbaar in de praktijk.

Seizoensarbeid
Veel werkgevers in de horeca en tuinbouw zijn afhankelijk van de seizoenen. Daardoor hebben deze sectoren te maken met seizoensarbeid. Daarvoor worden seizoen medewerkers in gezet. Dit zijn in feite tijdelijke krachten die gedurende een aantal weken of maanden arbeid uitvoeren voor een opdrachtgever. Tijdelijke contracten zijn bij seizoensarbeid geen keuze maar behoren tot het werk volgens de ondernemers.

Geen vaste contracten
De Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt tijdelijke arbeid duurder maar zal er niet voor zorgen dat er meer vaste contracten worden verstrekt. Juist het verstrekken van meer vaste contracten wordt door de overheid beoogd met de WAB maar zal dus in de praktijk niet gerealiseerd worden. Deze wet maakt tijdelijke seizoensarbeid onbetaalbaar volgens de ondernemers.

Manifest
In het gezamenlijke manifest dringen de ondernemers er bij de politiek op aan dat de WAB moet worden aangepast. Er moet geen hoge WW-premie worden doorgevoerd en ook de transitievergoeding voor seizoenswerk moet worden geschrapt. Daarnaast pleitten de werkgevers voor het behoud van flexibiliteit bij oproepcontracten.