Werkgelegenheid in installatiebranche blijft groot eind 2018

Het is inmiddels december 2018 en de werkgelegenheid in de bouw en installatietechniek is nog steeds gunstig. Er is meer vraag naar personeel dan aanbod aan beschikbare arbeidskrachten. Een paar jaar geleden werden flexkrachten aan het einde van het jaar vaak naar huis gestuurd omdat de werkzaamheden op projecten werden afgerond of het weer zorgde er voor dat er een aantal weken op een lager niveau werd doorgewerkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bouw en de installatiebranche het werk nauwelijks aankunnen met hun eigen loonlijst. Er is vanuit de markt teveel vraag naar nieuwe bouwprojecten. De energietransitie zorgt er bovendien voor dat de installatiesector extra veel werkdruk krijgt. Dat is niet alleen het geval voor 2018 ook de komende jaren krijgt de installatiesector het druk.

Energietransitie
Er moet nogal wat gebeuren met betrekking tot de energietransitie. Veel woningen zijn nog aangesloten op laagcalorisch aardgas. Nieuwe woningen worden in de regel niet aangesloten op aardgas maar de meeste bestaande woningen moeten nog een omschakeling krijgen naar duurzame energiebronnen. Daarbij kan men denken aan warmtepompen, stadsverwarming, palletkachel en andere verwarmingssystemen. Ook op elektrisch gebied zijn er veranderingen. Zo worden er steeds meer zonnepanelen geplaatst op daken van woningen en utiliteit. Woningen worden bovendien autonomer als het gaat om de energievoorziening.

Balanswoningen, passiefhuis en nulwoning
Dat betekent dat steeds meer woningen (voor een deel) hun eigen energie opwekken. Balanswoningen, nulwoningen en passiefhuizen zijn voorbeelden van woningen die in grote mate hun eigen energie kunnen opwekken en niet of nauwelijks gebruik hoeven maken van externe energiebronnen. Om die reden zijn deze woningen steeds populairder in Nederland. De kennis en kunde van installatiemonteurs is echter van groot belang in de energievoorziening van deze woningen. Daarom zijn er steeds meer installatiemonteurs en elektromonteurs nodig in Nederland.

BBL installatietechniek en elektrotechniek
Tijdens de economische crisis heeft men echter aan deze beroepsgroepen nauwelijks aandacht besteed vanuit scholen en de overheid. Er werden namelijk veel mensen ontslagen in de bouw en dus ook in de installatiebranche. Nu komt men er achter dan men een personeelstekort heeft en worden BBL trajecten ingezet om zoveel mogelijk BBL installatiemonteurs en BBL elektromonteurs aan werken en leren deel te laten nemen.