Tijdelijk stoppen met zoeken naar een woning? Ga sparen in 2020

Verschillende mensen houden de woningmarkt voor gezien in 2020. De woningmarkt is absoluut niet gezond. Vraag en aanbod zijn niet in balans. Omdat er meer vraag is dan aanbod schieten de woningprijzen omhoog. Daar komt bij dat veel woningen nog door beleggingsmaatschappijen en investeerders worden opgekocht als beleggingsobject. Het aantal spelers op de woningmarkt is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Starters en andere woningzoekers merken dat het moeilijk is om een woning te vinden die aan hun wensen voldoet. Het is voor een bepaalde groep mensen zeker verstandig om even rustig aan te doen op de woningmarkt.

De coronacrisis heeft gezorgd voor veel onzekerheid bij mensen maar desondanks is het effect van deze crisis op de woningmarkt gering. In andere sectoren zoals de autobranche merkt men wel de effecten van de coronacrisis. Het zal even duren voordat ook de woningmarkt te maken krijgt met een andere ontwikkeling, namelijk de afname in de vraag. Mensen die hun aankoopgedrag gaan wijzigen en wachten met bezichtigen en kopen. In plaats daarvan gaan steeds meer mensen er voor kiezen om te oriënteren maar niet te kopen. Als je het kunt veroorloven is het verstandig om zoveel mogelijk geld te sparen. Een groot eigen vermogen is gunstig bij het afsluiten van een hypotheek. Toch hebben niet veel starters die mogelijkheid omdat ze teveel huur moeten betalen. Daardoor blijft er nauwelijks ruimte over om spaargeld op zij te zetten.