Vraag naar woningen neemt toe volgens de Staat van de Woningmarkt 2020

De komende tijd neemt de vraag naar woningen in Nederland verder toe. Verschillende makelaars en bouwbedrijven hebben hier al op gewezen. Afgelopen maandag werd dit extra benadrukt door het document de Staat van de Woningmarkt 2020. Dit document is volgens minister Ollongren belangrijk voor de toekomst van de woningmarkt. In de Staat van de Woningmarkt 2020 staan de ontwikkelingen op de woningmarkt beschreven die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Daarnaast staan er ook ontwikkelingen die in de toekomst op de woningmarkt moeten plaatsvinden om de woningmarkt in balans te brengen. In de komende jaren zullen honderdduizenden woningen moeten worden gebouwd per jaar om het tekort op de woningmarkt op te lossen. Het groeiende aantal inwoners in Nederland zorgt er voor dat de vraag naar woningen verder zal stijgen. Over 15 jaar zal Nederland ongeveer 18,8 miljoen inwoners hebben.

Vooral voor starters is het beschikbare betaalbare woningaanbod gering. Er komen weinig bestaande woningen beschikbaar voor starters. Ook worden weinig nieuwe woningen voor deze groep gebouwd. Naast starters hebben ook mensen met een middeninkomen een moeilijke positie op de woningmarkt. Door deze groep is het ook lastig om een geschikte gezinswoning te vinden die bovendien nog betaalbaar is. Kwetsbare mensen en ouderen hebben ook een lastige positie op de woningmarkt omdat er weinig woningen voor hen beschikbaar zijn. Deze woningen vallen vaak in dezelfde oppervlakte en prijsklasse als starterswoningen waardoor er veel concurrentie is in dit segment.