Aantal mensen op zoek naar een woning gedaald in maart 2020

Het aantal mensen dat actief op zoek is naar een woning is in eerste instantie gedaald. Dat heeft het Kadaster aangegeven op maandag 20 april 2020. Het Kadaster, het openbaar register van al het vastgoed, heeft aangegeven dat na de bekendmaking van coronamaatregelen op 12 maart een duidelijk effect merkbaar was op de woningmarkt. Het aantal woningzoekenden dat informatie had opgevraagd over een woning liep na de bekendmaking van de coronamaatregelen sterk terug.

Veel mensen vinden de coronacrisis niet de ideale tijd om een woning te kopen. Er zijn ook veel ontwikkelingen die niet bepaald gunstig zijn voor de woningmarkt. Mensen maken zich namelijk zorgen over hun gezondheid maar ook over het behoud van hun baan. Bovendien zijn er tijdens de coronacrisis ook maatregelen doorgevoerd die de woningmarkt belemmeren. Zo is het lastig om woningen te bezichtigen met meerdere mensen. Ook is de Open Huizendag afgelast. Sommige makelaars hebben hun werkzaamheden aangepast waardoor de aan- en verkoop van woningen langzamer verloopt.

Economen van de ABN Amro hadden eerder al voor deze ontwikkelingen gewaarschuwd. Zij hadden aangegeven dat er in 2020 vermoedelijk minder woningen verkocht zullen worden. Toch is er nog wel sprake van een interesse in de woningmarkt. De regio’s die eerst het hardste waren getroffen door het coronavirus hebben na een dal op de woningmarkt toch weer te maken met een kleine verbetering. Toch is de woningmarkt daar nog niet op niveau van voor 12 maart 2020.