Er blijft vraag naar nieuwe woningen in 2020

Ook in 2020 blijft er een grote vraag naar woningen. nieuwe woningen blijken nog steeds heel populair. Vooral mensen met een urgente wens om een woning te kopen zullen ook in 2020 actief zijn op de woningmarkt. Dit zijn mensen die vanwege noodzaak een andere woonsituatie willen. Dit kan bijvoorbeeld omdat ze vanwege hun werk moeten verhuizen of omdat mensen gaan samenwonen. Ook als mensen gaan scheiden blijkt er vaak een nieuwe vraag te ontstaan naar woningen. dat blijkt ook uit het aanbod van woningen. dit aanbod veranderd.

Zo is de vraag naar kleine moderne eengezinswoningen heel groot. Deze vraag is aanzienlijk groter dan het aanbod. Dat zorgt er voor dat veel mensen niet kunnen kopen terwijl ze dat wel zouden willen. De bouwsector zit momenteel klem vanwege het coronavirus en een beperkte hoeveelheid bouwvergunningen. Dat zorgt er voor dat er minder nieuwe woningen gebouwd worden de komende tijd. De druk op de woningmarkt blijft daarom aanwezig.