Stijging huizenprijzen vlakt af vanwege coronacrisis in 2020

Dit jaar zullen de huizenprijzen minder hard gaan stijgen dan in 2019. Er is zelfs een grote kans dat de huizenprijzen iets gaan dalen. Dat hebben economen van ABN AMRO dinsdag 7 april 2020 in een bericht over de woningmarkt bekend gemaakt. de ABN AMRO heeft een aantal redenen genoemd voor de afvlakking van de woningprijzen. De coronacrisis is een belangrijke oorzaak voor een verandering op de woningmarkt. De inkomens van mogelijke woningkopers zijn hierdoor minder zeker geworden.

Daardoor is ook het besteedbaar inkomen omlaag gegaan en kunnen mensen eenvoudigweg minder lenen. Dat heeft een negatieve weerslag op de hypotheken die mensen kunnen afsluiten. Als mensen minder kunnen lenen kunnen ze ook minder bieden. Nu waren de huizenprijzen de afgelopen maanden al geruime tijd gestegen. Aan deze stijging zou volgens economen in 2020 of 2021 al een einde komen. Toen deze prognoses werden verstrekt was er echter nog geen sprake van een coronacrisis. Nu deze crisis wel plaatsvind zal het effect op de woningmarkt nog groter zijn. De prijzen zullen verder naar beneden kunnen gaan als de coronacrisis blijft voortduren. Het lijkt er op dat deze crisis heel moeilijk in toom gehouden kan worden.

Het aantal woningaankopen zal volgens de ABN AMRO in ieder geval wel scherp gaan dalen in 2020. In 2021 verwacht men dat de coronacrisis in ieder geval voorbij is. Dan zal de daling in de woningprijzen minder groot zijn volgens de economen van de bank. Hoewel de daling dit jaar al in gang zal worden gezet zal men pas volgend jaar goed gaan merken dat de woningprijzen lager worden. De forse prijsstijgingen van woningen van 2019 zullen volgens de ABN AMRO ook in 2020 uitblijven maar wel een doorwerkend effect hebben.