Vraag en aanbod woningen nauwelijks in evenwicht in 2017

In Nederland is er sprake van een woningmarkt die niet in balans is. Dit komt omdat de vraag naar woningen en het aanbod van woningen niet met elkaar in evenwicht zijn. Vooral in de Randstad is meer vraag naar woningen dan aanbod van woningen in bepaalde segmenten. Daardoor is er in die regio zelfs sprake van een daling in de woningverkoop. Deze daling in woningverkopen was al in het tweede kwartaal van 2017 ingezet. In de Randstad gaat de daling echter ook in het derde kwartaal door. Desondanks neemt de verkoop van woningen in minder drukke gebieden toe. In die regio’s is ook sprake van een prijsstijging in de verkoopprijs van woningen.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Makelaars moet het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU zorgen voor een evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. De vereniging had graag een interdepartementale minister voor Bouwen gehad volgens Ger Jaarsma. De randstadregio heeft het moeilijk als het gaat om de beschikbare woningen. In Amsterdam, Delft en Leiden daalde het aantal transacties op de woningmarkt met ongeveer 15 procent. Als men kijkt naar de gemiddelde woningprijs dan komt deze in 2017 uit op 264.000 euro. Dit is tien procent hoger dan de gemiddelde huizenprijs in 2016.