Mensen kopen in 2019 minder snel een woning vanwege de prijs

Volgens de belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) is het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt iets afgenomen. Het indexcijfer dat de VEH hiervoor gebruikt is met 1 punt gedaald in november 2018. Dat maakt duidelijk dat het indexcijfer steeds dichter bij de 100 punten komt. Momenteel staat het indexcijfer voor het vertrouwen in de woningmarkt nog op 102 punten. Als het indexcijfer onder de 100 punten komt is het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt overwegend negatief.

Steeds meer mensen zijn negatief over de woningmarkt. De prijzen van woningen zijn de afgelopen maanden aanzienlijk opgedreven. Vooral in grote steden zijn de prijzen van woningen fors gestegen. Dat heeft overigens niet te maken met de daadwerkelijke woningwaarde maar veel meer met het beperkte aanbod aan woningen ten opzichte van de vraag. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat woningen een schaarste zijn geworden en dat trekt beleggers aan. De beleggers concurreren met de reguliere woningzoekers waardoor de woningmarkt nog lastiger is voor de gewone consument. Die kan vaak geen woning aanschaffen en raakt het vertrouwen in zijn eigen koopkracht en de woningmarkt kwijt. Dat is de reden waarom ongeveer de helft van de mensen van mening is dat 2018 niet een goed jaar was om woningen te kopen. Ook voor 2019 zullen veel mensen terughoudend zijn op de woningmarkt.