In oktober 2020 hebben minder starters en doorstromers een hypotheek aangevraagd ten opzichte van oktober 2019

Op de hypotheekmarkt vinden veranderingen plaats in 2020. Er zijn volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) minder aanvragen voor hypotheken vanuit starters en doorstromers. Dit bericht werd maandag 2 november 2020 bekend gemaakt door HDN. Hoewel het aantal hypotheekaanvragen van deze groepen op de woningmarkt is teruggelopen zijn er wel meer aanvragen voor hypotheken vanuit mensen die hun woningen willen verbouwen.

In totaal werden vorige maand in Nederland 45.264 hypotheekaanvragen ingediend. Dat aantal hypotheekaanvragen is vergelijkbaar met het aantal hypotheekaanvragen in oktober 2019. De achtergrond van de aanvragers van de hypotheken is echter wel anders. In totaal steeg het aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen met drie procent. Daardoor kwam het totale aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen uit op 12,5 procent. Daarnaast daalde het aantal starters, gepensioneerden en doorstromers die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvroegen in oktober 2020. In de groep stabiele starters met een vast inkomen die een hypotheek met NHG aanvroegen voor een relatief goedkope woning daalde het aantal aanvragen tot ongeveer 9 procent. Onder jonge starters met een complex en overwegend flexibel inkomen daalde het aantal aanvragen ook tot ruim 5 procent.