CBS: in kwartaal 3 van 2020 aanzienlijk minder bedrijven opgericht dan in 2019

In het derde kwartaal zijn in Nederland veel minder bedrijven opgericht dan in dezelfde periode in 2019. In totaal is er sprake van een daling van 16 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de grootste daling in een periode van 8 jaar tijd. Het statistiekbureau presenteerde de cijfers over het derde kwartaal op maandag 2 november 2020. Er zijn duidelijke ontwikkelingen merkbaar die voortvloeien uit de coronamaatregelen. Zo is het opvallend dat met name in de horeca veel minder ondernemingen van start zijn gegaan. Volgens het CBS is het aantal horecaondernemingen dat gestart is gedaald met 35 procent. Ook in andere sectoren zijn duidelijke dalingen merkbaar op dit gebied. Hierbij kun je denken aan de sectoren sport, cultuur, recreatie en ook het onderwijs. In deze sectoren daalde het aantal nieuwe ondernemingen in het derde kwartaal ook met ruim 30 procent.

Hoewel het aantal ondernemingen in veel sectoren is afgenomen zijn er ook sectoren die het goed doen. Hierbij kun je denken aan webwinkels. Op dit gebied was er juist een toename in het aantal ondernemingen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 zijn er in Nederland in kwartaal 3 van 2020 ongeveer 50 procent meer webwinkels gestart. Door de coronamaatregelen heeft een groot deel van het winkelend publiek het aankoopgedrag verplaatst naar de webwinkels in plaats van naar de fysieke winkels te gaan. De effecten van de coronacrisis komen goed tot uiting in de cijfers. In het eerste kwartaal van 2020 was er nog sprake van een toename in het aantal ondernemingen. Toen steeg het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland nog met 13 procent. Inmiddels is er sprake van een duidelijke afname. Vooral in sectoren die hard door de coronamaatregelen zijn getroffen worden veel minder ondernemingen gestart.