Meer bedrijven gestopt, minder gestart in eerste helft 2020

De Kamer van Koophandel heeft deze week ook cijfers bekend gemaakt over het aantal ondernemingen dat gestart en gestopt is in de eerste helft van 2020. Daaruit komt naar voren dat het aantal bedrijven dat gestopt is wel hoger ligt dan het aantal bedrijven dat gestart is in deze periode. De KvK heeft daarbij alle ondernemingen in ogenschouw genomen. het gaat dus om zzp’ers maar ook om andere rechtsvormen, bijvoorbeeld BV’s en VOF’s.

Uit de cijfers van de KvK kwam naar voren dat er tussen begin januari en eind juni 78.293 bedrijven zijn gestopt in Nederland. Dit aantal ligt 25 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het aantal bedrijven dat gestopt is nam toe maar daar stonden niet veel startende ondernemingen tegenover. Er zijn vijf procent minder bedrijven gestart in de eerste heft van 2020 ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019. In totaal werden 112.753 startende ondernemingen geregistreerd door de KvK.