Meer hypotheekaanvragen in derde kwartaal 2020 ten opzichte van 2019

Het aantal aanvragen voor hypotheken is in het derde kwartaal omhoog gegaan ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In totaal zouden volgens cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) ruim 118 duizend hypotheekaanvragen zijn gedaan door Nederlanders. Dit aantal ligt 15 procent hoger dan het aantal hypotheekaanvragen dat in het derde kwartaal van 2019 werd gedaan. Als men kijkt naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied dan valt op dat het aantal hypotheekaanvragen sinds augustus 2019 is toegenomen. De coronacrisis lijkt het aantal hypotheekaanvragen niet te hebben gereduceerd. Er is zelfs sinds het tweede kwartaal van 2020 sprake geweest van een record aantal hypotheekaanvragen.

Deze recordnotering werd echter niet gehaald in het derde kwartaal. Dit derde kwartaal heeft een kleine afvlakking getoond in de groei in het aantal aanvragen voor hypotheken. Desondanks ligt het aantal aanvragen voor een hypotheek nog altijd ruim boven het gemiddelde aantal aanvragen in 2019. Het gemiddelde aantal hypotheekaanvragen kwam namelijk in 2019 uit op 107.519. Het overgrote deel van de hypotheekaanvragen werd gedaan voor de aanschaf van een nieuwe woning. Daarnaast werd ook een klein deel van de aanvragen gedaan in verband met een oversluiting van een hypotheek. De meeste aanvragen voor een hypotheek werden overigens gedaan in de provincie Zuid-Holland. Op de tweede plaats staat Noord-Holland en de derde plek werd opgevuld door de provincie Noord-Brabant.