Technische vacatures invullen is uitdaging voor uitzendbureaus in eerste kwartaal 2017

Er dreigt een tekort te ontstaan op het gebied van ervaren technisch personeel in Nederland.  Toen in 2013 de economische crisis in Nederland ongeveer op zijn hevigste was kon met verhoudingsgewijs veel beschikbare kandidaten vinden op de arbeidsmarkt en de vacaturebanken. Dit kwam omdat verschillende technische bedrijven hadden bezuinigd op (technisch) personeel.

Door faillissementen en reorganisaties kwamen veel technici en bouwpersoneel noodgedwongen beschikbaar. Nu de economie weer aantrekt blijkt de beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt onvoldoende te zijn om in alle aanvragen voor personeel te voorzien. Uitzendbureau’s merken deze ontwikkeling als 1 van de eerste spelers op de arbeidsmarkt omdat bij uitzendbureaus vraag en aanbod van personeel samen komen.

Geen gebrek aan vacatures

Begin 2017 is er geen gebrek aan vacatures in de techniek.  Voor de meest uiteenlopende functies worden ervaren techneuten gezocht. Doordat de productiebedrijven en de industrie het drukker hebben gekregen zoekt men in deze sectoren naar meer personeel. De automatisering en robotica neemt toe in de industrie. Daardoor is niet direct veel behoefte aan uitvoerende productiekrachten. De vraag naar ervaren onderhoudsmonteurs neemt echter wel toe.

Ook in de werktuigbouw wordt het drukker omdat de vraag naar machines en apparaten toeneemt. Engineers en tekenaars krijgen meer weerkdruk en moeten dikwijls extra ondersteund worden door andere, nieuwe collega’s.  Ook lassers, constructiebankwerkers en monteurs krijgen het druk.

De bouwsector draait sinds begin 2016 ook behoorlijk goed waardoor er nauwelijks nog geschikt, beschikbaar bouwpersoneel op de arbeidsmarkt aanwezig is. Er zijn dus volop openstaande vacatures in de bouw en de rest van de techniek.

Uitdaging voor uitzendbureau

De hoeveelheid aan vacatures zorgt er voor dat uitzendbureau’s nog creatiever moeten zijn met het invullen van de vacatures van hun klanten. Social media en vacaturebanken bieden lang niet altijd voldoende geschikte kandidaten aan het uitzendbureau. Daarom wordt er meer verlangd van de intercedent. Met name de ervaren intermediairs kunnen zich onderscheiden door hun grote netwerk waarin ze potentiële kandidaten kunnen aantreffen.

Het persoonlijke contact wordt belangrijker dan ooit. Grote afstandelijke uitzendbureaus kunnen hun technische krachten im de praktijk moeilijk aan hun uitzendonderneming binden. Dit lukt bij kleinere uitzendbureau’s met een meer persoonlijke benadering beter. De ervaren uitzendbureau’s die gespecialiseerd zijn in de techniek zullen waarschijnlijk het beste in de aanvragen van hun klanten voorzien. De uitdaging blijft echter, ook voor ervaren uitzendbureau’s. Zolang de economische groei gehandhaafd wordt zal de uitdaging om grschikt personeel te vinden ook groeien.

Flexwerk blijft belangrijk voor de economie,  het aantal uitzendkrachten zal toenemen in 2017. Daardoor zullen veel uitzendbureau’s ook meer uitzenduren draaien. De toename in uitzenduren zorgt uiteindelijk ook voor een hogere omzet en een hogere marge.