BOVAG voor bedrijfsfiets en belastingvoordeel voor fiets-woon-werkverkeer in 2017

BOVAG onderstreept het belang van de fiets als vervoersmiddel en is voor herinvoering van de bedrijfsfietsenregeling. Ook is de BOVAG voor het fiscaal aantrekkelijk maken van het gebruik van fietsen voor woon-werkverkeer. Meer werknemers moeten op de fiets naar het werk.

Fiets is gezonder en milieuvriendelijker

Als werknemers vaker de fiets gebruiken zou dat volgens de branchevereniging een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen in het verkeer maar ook voor het milieu. Het gebruik van fietsen in plaats van auto’s zorgt voor minder files. Ook parkeerproblemen worden minder. Verder worden er minder schadelijke stoffen uitgestoten als er minder auto’s deelnemen aan het verkeer. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid aldus de BOVAG.

Bedrijfsfietsenregeling

De zogeheten ‘bedrijfsfietsenregeling’ werd in 2015 in Nederland afgeschaft. Een nieuw kabinet zou volgens de BOVAG de bedrijfsfietsenregeling weer moeten invoeren. Werkgerelateerd gebruik van een (elektrische) fiets zou volgens de BOVAG als alternatief voor de auto moeten dienen. Mensen die de fiets in plaats van de auto gebruiken voor woon-werk-verkeer moeten daarvoor fiscaal worden beloont in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van de bijtelling.

Verkoop fietsen daalt

De verkoop van elektrische fietsen neemt toe maar ondanks dat daalt de totale fietsverkoop in Nederlanf al zo’n tien jaar achter elkaar. In 2007 werden in Nederland nog 1,4 miljoen nieuwe fietsen verkocht. Deze verkoop daalde naar een miljoen verkochte fietsen in 2015. Dit is een afname van 30 procent terwijl de genoemde verkeersproblemen alleen maar prominenter zijn geworden volgens de BOVAG.