Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus ronden eerste kwartaal 2018 succesvol af

Voor veel uitzendbureaus in de techniek was het eerste kwartaal van 2018 een succesvol kwartaal. De vraag naar technisch personeel en bouwpersoneel neemt nog steeds toe in Nederland. Dat merken de uitzendbureaus als één van de eerste spelers op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven in de bouw en de techniek kiezen er voor om hun vacatures uit te zetten bij uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het werven en selecteren van technisch personeel. De meeste technische uitzendbureaus zijn VCU gecertificeerd en hebben intercedenten in dienst die VIL VCU gecertificeerd zijn. Dat zorgt er voor dat deze VCU uitzendbureaus goed in staat zijn om ook op de veiligheidsaspecten te letten met betrekking tot het werven en selecteren van personeel voor VCA gecertificeerde organisaties.

VCA gecertificeerde bedrijven zijn in opkomst
Veel bedrijven in de bouw en de techniek zijn VCA gecertificeerd. VCA is een afkorting voor VGM Checklist. De afkorting VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dat maakt dat VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers. Steeds meer bedrijven willen zich aansluiten bij deze VCA certificering. Dit heeft een aantal redenen. Allereerst zijn bedrijven zich steeds meer bewust van het belang van veiligheid op de werkvloer. Vanuit de Arbowet worden bedrijven verplicht om er alles aan te doen om de veiligheid en gezondheid van het personeel te beschermen en te optimaliseren.

Daarvoor zijn echter ook praktische handvaten nodig het VCA en alles wat daar aan certificering uit voortvloeit is een praktisch handvat. Bovendien is een VCA certificering ook een belangrijke indicatie voor andere bedrijven. Deze weten dan dat het VCA gecertificeerde bedrijf zich aan bepaalde richtlijnen met betrekking tot veiligheid gezondheid en milieu houdt. Een VCA certificering kan daardoor voor extra klanten zorgen en nieuwe opdrachten.

VCU uitzendbureau
Een VCU gecertificeerd uitzendbureau is gecertificeerd voor de Veiligheid Checklist voor Uitzendorganisaties en detacheringsbureaus of Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Deze certificering maakt duidelijk voor opdrachtgevers dat het VCU uitzendbureau gespecialiseerd is in het bemiddelen van flexibel personeel voor VCA gecertificeerde bedrijven. Dit is voor bedrijven in de bouw een extra zekerheid dat er in de arbeidsbemiddeling ook aandacht wordt besteed aan veiligheidsaspecten. De uitzendkrachten krijgen van de intercedent ook duidelijk de veiligheidsvoorschriften door van de opdrachtgever. Dit wordt ook wel de doorgeleidingsplicht genoemd.

VIL VCU voor intercedenten
De intercedent is hiervoor ook gecertificeerd doormiddel van een VIL VCU certificaat. Dit is een persoonlijk certificaat dat gekoppeld is aan de intercedent die het VIL VCU certificaat heeft behaald. In de praktijk kunnen VIL VCU gecertificeerde intercedenten goed meedenken met opdrachtgevers zodat flexibel en vast personeel wordt geselecteerd dat veilig kan werken op basis van goede (veiligheids-)instructies en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Meestal voeren VIL VCU gecertificeerde intercedenten ook werkplekinspecties uit om te controleren of de uitzendkrachten daadwerkelijk werken conform de veiligheidsinstructies en de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die voorgeschreven zijn.

VCU uitzendbureaus krijgen het drukker

Omdat steeds meer technische bedrijven aangesloten zijn bij VCA neemt het belang van VCA toe op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten in bezit zijn van Basis VCA of VCA VOL. Uitzendbureaus zullen hiermee rekening moeten houden in hun arbeidsbemiddeling, werving en selectie. Hun VCA gecertificeerde opdrachtgevers verwachten dit ook. Daarom krijgen VCU gecertificeerde uitzendbureaus steeds meer aanvragen binnen voor technisch personeel. Deze aanvragen nemen in 2018 alleen maar toe. Dat komt omdat het steeds drukker wordt op de bouw. De woningbouw trekt aan waardoor er meer timmermannen, elektromonteurs en installatiemonteurs nodig zijn. Ook zijn er meer werknemers nodig in de werktuigbouwkunde en de metaaltechniek. Veel bedrijven in die sectoren willen niet alleen ervaren personeel ze hechten ook belang aan personeel dat veilig kan werken. Daarom speelt ook in deze arbeidsbemiddeling VCA een rol. Een VCU uitzendbureau vervult in 2018 een belangrijke schakel in het vinden van geschikt, gekwalificeerd technisch personeel.