Technische uitzendbureaus kunnen terugkijken op een succesvol 2018

Uitzendbureaus die actief zijn in de techniek hebben een goed 2018 gedraaid. Het afgelopen jaar werden namelijk aanzienlijk meer technische uitzendkrachten ingezet ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal uitzenduren nam daardoor toe. Het grote probleem in de techniek is echter dat het aanbod aan technisch personeel steeds kleiner wordt. Dat zorgt er vervolgens voor dat ook uitzendbureaus in de techniek op een gegeven moment onvoldoende personeel beschikbaar hebben om te bemiddelen voor hun opdrachtgevers. Uitzendbureaus zijn daardoor actiever aan het werven op internet via jobboards en social media. De reacties op deze wervingscampagnes blijven echter beperkt.

Dat zorgt er voor dat in 2019 nog meer inspanningen worden verwacht van uitzendbureaus in de techniek. VCU uitzendbureaus die personeel bemiddelen voor VCA gecertificeerde ondernemingen bemiddelen steeds vaker uitzendkrachten zonder VCA. Als deze krachten worden aangenomen krijgen ze alsnog een VCA examen. Het aanbod aan personeel is namelijk zo gering dat ook mensen die niet aan alle eisen voldoen toch bemiddeld worden met een eerlijk cv waarop de gebreken in opleiding en werkervaring vermeld zijn. Steeds meer bedrijven staan ook open voor deze manier van bemiddelen.

Dat komt omdat bedrijven weten dat ze met strenge eisen nauwelijks nog beschikbare kandidaten zullen ontvangen. Uitzendbureaus in de techniek doen daarom hun uiterste best om ook minder geschikte kandidaten te ontwikkelen met opleiding en training. Ook worden er steeds meer BBL opleidingen aanboden aan uitzendkrachten die aan de slag willen in de techniek maar toch geen technische achtergrond hebben. Deze BBL trajecten zijn kansen voor bedrijven, uitzendkrachten maar ook uitzendbureaus in 2019.