Langdurige werkloosheid gedaald in 2016

In Nederland gaat het goed met de economie en de werkgelegenheid. Daardoor neemt de werkloosheid af. Ook de langdurige werkloosheid lijkt nu af te nemen. Dat is voor het eerst sinds 2009. De langdurige werkloosheid is ook onder de 55 plussers gedaald. Dit is een vrij moeilijke leeftijdsgroep op de arbeidsmarkt. Ondanks dat merken ook werklozen die ouder zijn dan 55 jaar dat de kans op werk groter worden. Toch heeft deze categorie het moeilijker dan werklozen in jongere leeftijdscategorieën. Op maandag 13 februari 2017 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers gepubliceerd over de werkgelegenheid en langdurige werkloosheid in 2016.

Een langdurige werkloze is langer dan een jaar werkloos. In 2016 waren er in Nederland nog 216.000 personen langer dan een jaar werkloos en wel gericht op zoek naar werk en bovendien per direct beschikbaar. In dit aantal zijn geen personen inbegrepen die zich van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken omdat ze er geen vertrouwen meer in hebben dat ze werk vinden. In 2015 waren in Nederland 259.000 mensen langdurig werkloos.