Optimaliseren opleidingen belangrijk voor invullen vacatures installatietechniek

De installatietechniek in Nederland heeft te maken met een tekort aan ervaren installatiemonteurs. Door de toenemende projecten in de woningbouw en de utiliteitsbouw zal dit tekort waarschijnlijk alleen maar oplopen de komende tijd. Doekle Terpstra van UNETO-VNI verwacht dat het tekort aan installatiemonteurs de komende jaren zal oplopen tot 15.000 vacatures. Dat is een groot probleem omdat installatiebureaus dan structureel te weinig ervaren monteurs hebben ten opzichte van het aantal projecten dat ze kunnen uitvoeren.

Oplossingen voor groot aantal vacatures installatietechniek

Het is niet eenvoudig om zo’n groot tekort aan personeel in korte tijd op te lossen. Daarvoor is tijd en inspanning nodig. Zowel opleidingsinstituten als bedrijven moeten zich inzetten. Daarbij ligt de focus vooral op de ontwikkeling en opleiding van nieuwe krachten voor de installatietechniek.  Scholen moeten meer studenten toelaten op de opleiding.  De opleidingen met een maximum aantal inschrijvingen zijn echter allemaal op WO en hbo niveau. Juist op mbo nniveau zijn meer inschrijvingen gewenst.

Veel mbo opleidingen in de installatietechniek merken dat er weinig interesse is vanuit leerlingen voor het installatievak. De kwaliteit van de opleidingen moet ook constant verbeterd worden omdat de ontwikkelingen in de installatietechniek zeer snel gaan. Het bedrijfsleven heeft hier een taak te vervullen volgens de heer Terpstra. Bedrijven uit de installatietechniek kunnen mensen beschikbaar stellen aan opleidingsinstituten. Op die manier kunnen leerlingen meer les uit de praktijk krijgen.

Ook het opzetten van publiek-private centra of expertise zijn een interessante oplossing voor het verhogen van de kwaliteit van opleidingen. In deze centra zouden studenten van technische opleidingen praktijkervaring kunnen opdoen. Volgens Doekle Terpstra is de techniek de sleutel tot een moderne maatschappij. Het kost echter wel investeringen om voorop te blijven lopen op dit gebied.

Technische uitzendbureaus voor installatiemonteurs

In het interview tussen Doekle Terpstra en nieuwswebsite nu.nl wordt het onderwerp technische uitzendbureaus niet expliciet benoemd. Toch vormen uitzendbureaus in de techniek een belangrijke sleutel in het oplossen van personeelstekorten van installatiebedrijven. Veel installateurs zetten vacatures voir installatiemonteurs uit bij uitzendbureaus. Meestal leveren uitzendbureaus uitzendkrachten met een installatietechnische achtergrond al zij n deze ervaren vakkrachten tegenwoordig nauwelijks meer beschikbaar op de arbeidsmarkt.  Daarom zijn veel uitzendbureaus in de techniek ook bezig met het opleiden van aankomende installatiemonteurs.  Op die manier hopen uitzendbureaus ook voor de toekomst een bijdrage te leveren aan het invullen van het personeelstekort in de installatietechniek.