Technische uitzendmarkt juni 2016

De technische uitzendbranche komt in juni 2016 voor een aantal uitdagingen te staan.  Aan het begin van 2016 nam de vraag naar technische arbeidskrachten toe en uitzendbureau’s in de techniek konden daar van meeprofiteren tenminste als ze tijdig een goede match wisten te maken tussen de vraag naar technische personeelsleden en het aanbod daarvan op de arbeidsmarkt.  Technische uitzendbureau’s die deze match goed wisten te maken zagen hun personeelsbestand groeien en het aantal uitzenduren toenemen.

Stabilisatie uitzendmarkt

In de maand juni lijkt de uitzendarbeid echter te stabiliseren.  Verschillende bedrijven wensen uitzendpersoneel na een half jaar over te nemen. Dit zorgt er voor dat het personeelsbestand van uitzendbureau’s afneemt en het aantal uitzenduren daalt. Verder ronden verschillende bedrijven hun projecten voor de bouwvak af waardoor er juist wel of juist geen personeel meer nodig is. Uitzendbureau’s moeten nog sneller schakelen met hun uitzendkrachten tussen de verschillende opdrachten en projecten die de inleners willen uitvoeren.

Technische projecten

Voor de afronding van projecten hebben inleners vaak zeer ervaren uitzendkrachten nodig die meteen kunnen meedraaien in een project. Tijd voor het inwerken van personeel is er vaak niet. Dit is vaak een grote kans voor oudere ervaren techneuten die zoeken naar werk. Een goede technische intermediair weet de ervaring van een technische kracht op waarde te schatten en daar het juiste werk voor te zoeken. Als de technische intermediair daarbij fouten maakt loopt hij of zij de kans om zowel een klant als een uitzendkracht te missen. Technische kennis is daarbij van groot belang.  Maar hoeveel intermediairs hebben oprechte interesse en kennis van de techniek?