Nederlandse kust wordt volgebouwd in 2016 tot 2019

Eerder was al bekend gemaakt dat minister Melanie Schultz  van het ministerie Infrastructuur en Milieu de regels voor het bouwen aan de Nederlandse kust wilde versoepelen.  Het draagvlak voor dit voornemen bleek onder de Nederlandse bevolking nihil.  In plaats daarvan was en is de weerstand onder de Nederlandse bevolking enorm. De minister, geheel verrast door deze weerstand, besloot daarom maar het versoepelen van de regels voor bouwen aan de kust niet te wijzigen. De commotie onde de bevolking is nog niet verdwenen of er is bekend gemaakt dat er de komende drie jaar aanzienlijk meer gebouwen komen langs de Nederlandse kustlijn.

In drie jaar tijd worden er meer dan 6.200 recreatiewoningen, strandhuisjes en appartementen gebouwd langs de Nederlandse kust. Volgens milieuorganisatie Natuurmonumenten is dit aantal een “explosieve stijging” in vergelijking met de bouwprojecten rond de kust in de afgelopen jaren. De NOS maakte het bericht bekend. Het bericht schept verbazing omdat minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) het bouwverbod niet zou wijzigen.

Petitie tegen bouwen aan de kust

 

Velen hadden daarvoor online een petitie aangetekend.  Diverse milieorganisaties en belangengroepen zijn bang dat projectontwikkelaars door de nieuwe plannen vrij spel kunnen krijgen om te bouwen op het strand en in de duinen. De petitie die tegen de plannen werd gelanceerd door Natuurmonumenten werd in korte tijd door ruim honderdduizend mensen getekend.

Bouwprojecten langs de kust

Natuurmonumenten en de NOS maakten de cijfers bekend over de bouwprojecten. Hieruit blijkt dat vooral in de provincie Zeeland veel bouwprojecten langs de kust zullen worden gerealiseerd. In de afgelope drie jaar werden in Zeeland 1.093 recreatie-eenheden extra gebouwd. Voor de komende drie jaar is men van plan om meer dan drieduizend kamers en huisjes te bouwen. Deze projecten worden voornamelijk uitgevoerd in Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland.

Reactie van Technisch Werken

Dat het aantal bouwplannen de komende jaren toeneemt is goed voor de bouwsector. De woningbpuw stijgt en ook de utiliteitsbouw neemt toe. Bouwen aan de kust is echter een punt van discussie.  De Nederlandse kust is uniek vanwege haar natuurlijke schoonheid.  Het klopt dat het strand wel op een onnatuurlijke wijze wordt opgehoogd maar de duinen en het strand vorm desalniettemin een natuurlijke bescherming van de achterliggende landstreken.  Deze mooie kust moet volgens veel Nederlanders niet worden vervuild met bebouwing.

De gebouwen worden slechts door een paar fortuinlijke mensen gekocht en betrokken terwijl iedereen wel naar de bebouwde delen van de kust moet kijken. Laten we daarom de kust natuurlijk houden en de bebouwing lokaliseren achter de duinen.  Dan moet men maar een stukje door de natuur lopen om samen met anderen te genieten van het uitzicht vanaf het strand.